Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Cultuureducatie

Cultuureducatie |

Cultuur en sociaal domein twee verschillende werelden? Anno 2017 niet meer!

Cultuureducatie |

Goed cultuuronderwijs start met een gedeelde visie. Benieuwd hoe je dit doet? Leer het in onze training Visieontwikkeling!

Cultuureducatie |

‘De kunst meester’, alle in onze 21 gemeenten ontwikkelde Overijsselse Cultuureducatie met Kwaliteit leerlijnen gebundeld!

Cultuureducatie |

‘De Kleine Berenjacht’ van Theater Sonnevanck gebaseerd op het prentenboek “We gaan op berenjacht en gezien in Enschede door Marianne Dom van ’t Spijker en Eric Arends van De Dolfijn. “Een theaterervaring van formaat.”

Cultuureducatie |

Wat is programmeren? Welke dingen om ons heen maken allemaal gebruik van code? Hoe herken je algoritmes en leer je deze schrijven op een speelse manier?  Hoe gebruiken codekunstenaars programmeren om kunst te maken? Roombeek Cultuurpark Educatie (RCE) uit Enschede ontwikkelde samen met MU (Eindhoven) een leerlijn: De Creatieve Code. Drie scholen uit Enschede hebben zich al ingeschreven (SBO Spinakker, de Fontein en het Bonifatius) om mee te doen aan de pilot.

Cultuureducatie |

Miriam Janssen van De TalenTuin ontwikkelde een prachtige leerlijn creatief schrijven die aansluit bij de Taal Actief en andere taalmethodes. De leerlijn voor midden- en bovenbouw inspireert leerkrachten om de stellessen uit de methode te vervangen door de opdrachten creatief schrijven van Miriam en anderen. In haar woonplaats Borne werken verschillende scholen met deze leerlijn.