Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Cultuureducatie

Cultuureducatie |
Basisschool De Huve uit Almelo vindt onderzoekend leren en spelenderwijs ontdekken erg belangrijk voor kinderen.
Cultuureducatie |

Wat cultuureducatie en de Cultuurfunctionaris kan betekenen voor kunstenaars en gezelschappen, maar ook voor scholen en kinderen zie je heel mooi in deze film over Zwartewaterland. Verschillende betrokkenen komen aan het woord.

Kijk snel >

Cultuureducatie |

“Tot mijn genoegen heeft de raad unaniem ingestemd met de motie voor beschikbaarstelling van € 15.000,- per jaar vanaf 2017, gedurende 4 jaar voor binnenschoolse cultuureducatie. Dit betekent dat er cofinanciering beschikbaar is voor de provinciale regeling,” laat Kristina Odenhamn van de Cultuur Advies Raad Rijssen-Holten (CAR) weten. Zij vertelt over de achtergrond van deze prachtige stap voor de kinderen in Rijssen-Holten.