Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Cultuureducatie

Cultuureducatie |

In februari is het tijd voor inspiratie en kennismaking tijdens Expeditie Cultuureducatie 2017. Hierop volgend organiseren we drie mini Expedities waar scholen en cultuuraanbieders praktische informatie krijgen over het doen van een aanvraag. In februari ontvangen scholen en aanbieders hiervoor een uitnodiging.

Cultuureducatie |

Kristina Odenhamn, Combinatiefunctionaris in de gemeente Twenterand en Dirry van de Grampel, educatiespecialist bij de Bibliotheek Twenterand werken samen vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit aan het project Boekenboek - plus. Zij deden een aanvraag bij Rijnbrink en kregen zo de financiering voor hun project rond. Zij vertellen over hun aanpak en het resultaat: een school vol enthousiaste kinderen en leerkrachten!

Cultuureducatie |

Kaliber Kunstenschool en de Aki zijn een bijzonder initiatief gestart. Speciaal voor kinderen en jongeren die kunstenaar willen worden en zijn is er nu de Jeugdkunstacademie. Een mooie toevoeging op het brede palet dat nodig is voor talentontwikkeling.

Cultuureducatie |

Al meer dan 70 aanvragen! In reactie op onze uitvraag bij scholen en cultuuraanbieders voor de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) hebben we meer dan 70 nieuwe aanvragen ontvangen. Uiterlijk 17 september moeten alle aanvragen voor deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit door Rijnbrink binnen zijn. In de komende – nieuwe – planperiode wordt het proces dat met CmK is ingezet, doorgezet, versterkt en verdiept.

Cultuureducatie |

Voor leerkrachten in het basisonderwijs organiseren wij samen met Een zee van Mogelijkheden een training over creativiteit. Creativiteit is breder dan kunst en cultuur en creatief denken is een belangrijke vaardigheid in heel veel domeinen. In deze training krijgen de deelnemers inzicht in creativiteit, wat het is en wat het betekent voor leerkrachten en kinderen. Ook doen zij kennis en vaardigheden op die toegepast kunnen worden binnen het onderwijs.

Aanmelden >

Cultuureducatie |

Tijdens de Kinderboekenweek regent het lintjes op Paleis Het Loo! Passend bij het landelijke thema ‘oma’s en opa’s, voor altijd jong’ is er een speciale museumles ontwikkeld. Van 5 tot en met 14 oktober maken leerlingen van groep 5 tot en met 8 kennis met de betekenis van lintjes geven en krijgen in het lesprogramma ‘Lintje voor opa en oma’.