Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Vanaf 1 april tot en met 1 juni 2018 worden scholen en cultuuraanbieders in Overijssel weer uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Om het succes van de eerste ronde te borgen kunnen scholen en cultuuraanbieders in 21 gemeenten in Overijssel (alle gemeenten behalve de steden Zwolle, Deventer, Enschede en Hengelo) in de tweede ronde subsidie aanvragen voor:

  • het borgen van een reeds ingevoerde leerlijn op school (type 1)
  • het invoeren van een bestaande leerlijn op een school die nog niet eerder aan CmK heeft deelgenomen (type 2)
  • het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe leerlijn (type 3)

Aanvragen kan via: https://mijn.rijnbrink.nl/cultuureducatie

Lees voor criteria, maximale bedragen en meestgestelde vragen het document: Achtergrondinformatie subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2018.pdf

Instructie

Meld je je voor het eerst aan? Volg dan onderstaande instructie:Inlogscherm

Ga naar https://mijn.rijnbrink.nl/cultuureducatie en log in met je eigen mailadres. Tijdens de eerste keer dat je inlogt dien je zelf een wachtwoord in te stellen met de knop ‘Wachtwoord opvragen’. Vanaf dan kun je met je mailadres en zelfgekozen wachtwoord inloggen. In de digitale omgeving van Rijnbrink Cultuureducatie vind je onder meer je eigen CmK-aanvraag terug en is het mogelijk om rechtstreeks documenten te uploaden. 

Eerste ronde succesvol afgerond

Van 2013 tot 2016 konden scholen en cultuuraanbieders subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een cultuureducatieproject of een doorlopende leerlijn. Van deze regeling is veelvuldig gebruik gemaakt. Er zijn in deze periode meer dan zeventig leerlijnen ontwikkeld, waarvan een groot deel in de toekomst ook op andere scholen toegepast kan worden.

Bekijk een groot deel van de reeds ontwikkelde leerlijnen in Overijssel in de publicatie De kunst meester.

Subsidie: Cultuureducatie met Kwaliteit

De Provincie Overijssel, het Fonds voor Cultuurparticipatie en Rijnbrink vinden het belangrijk dat alle kinderen in Overijssel de kans krijgen kennis te maken met cultuur en zich op dat gebied te ontwikkelen. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit biedt scholen en culturele instellingen hiervoor financiële ondersteuning. 

Waarom cultuureducatie?

‘Cultuur is niet het sluitstuk op de basisschool, maar misschien wel de kern voor de ontwikkeling van jonge mensen. Het gaat erom dat jongeren leren nieuwsgierig te zijn naar wat anders en onbekend is, dat zij zichzelf en hun creativiteit ontwikkelen. Om in een open samenleving te kunnen slagen moeten jongeren leren nieuwsgierig te zijn.’
Bron: Cultuurbrief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 12 maart 2018

Daarnaast dragen culturele werkvormen er ook aan bij dat de inhoud van andere schoolvakken als rekenen, biologie en geschiedenis beter binnenkomt en beklijft. Cultuuronderwijs dient dus een doel op zich (creatieve ontwikkeling van de leerling), maar kan ook ondersteunend werken voor andere vakgebieden.

Vragen

Voor vragen kun je als school of cultuuraanbieder altijd terecht bij de adviseurs van Rijnbrink.