Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Provincie Overijssel verstrekt subsidie om te komen tot een lokaal convenant cultuuronderwijs voor het primair onderwijs. Via deze regeling kunnen gemeenten een voucher aanvragen van maximaal € 7.500,- om de totstandkoming van een lokaal convenant voor cultuuronderwijs te ondersteunen.

Iedere Overijsselse gemeente die het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs heeft ondertekend, komt in aanmerking voor deze subsidie. De provincie beoordeelt de aanvragen mede aan de hand van een projectplan en van een toegevoegde intentieverklaring, ondertekend door partijen die lokaal willen samenwerken. Er is een subsidieplafond, dus wees er snel bij!

Wie aan de slag wil met een lokaal convenant, kan met de subsidie bijvoorbeeld een procesbegeleider inhuren of een inspirerende kick-off organiseren.

Op https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/voucherregeling/ lees je meer over de regeling. Heb je daarna nog vragen neem dan gerust contact op met onze adviseurs.