Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Rijnbrink heeft Gelderse en Overijsselse bibliotheken geadviseerd om in te zetten op de digitale bibliotheek en blijft dit doen. Dit (mede) in navolging op de landelijke lijn vanuit KB, VOB en SPN. We vinden dit hét moment om deze mogelijkheden van de bibliotheek onder de aandacht te brengen van het grote publiek. 

Naast de online bibliotheek (LuisterBieb en e-Books) wordt nu gewerkt aan het zo snel mogelijk in de lucht brengen van de ThuisBieb, een app naar het model van de Vakantiebieb, dus een grote (maar beperkte) hoeveelheid e-books voor jeugd en volwassenen, gratis en ook (of juist) voor niet-leden. Ook loopt er nu een landelijke campagne van CPNB rondom #ikleesthuis. We onderzoeken op dit moment of het meerwaarde heeft op deze campagne aan te sluiten met een provinciale campagne. 

Een belangrijk argument voor dit advies is dat we vinden dat risico’s moeten worden voorkomen door te vermijden dat er besmetting plaats vindt via (het verspreiden van) boeken. VOB, SPN en KB hebben al gecommuniceerd dat adviezen van RIVM zoveel mogelijk gevolgd moeten worden en dat de inzet vanuit bibliotheken daarom zoveel mogelijk digitaal zou moeten gebeuren.