Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Als bibliotheken leveren we een bijdrage aan de maatschappij, ook in crisistijd. Dat is waarom we nu de handen ineenslaan en onze wensen combineren: de wens om het online aanbod nog verder uit te breiden en breder beschikbaar te maken, de wens om de lokale netwerken van lokale bibliotheken vooral nu in te zetten, de wens om onze bijdrage lokaal en nationaal zichtbaar te maken en de wens om aan te sluiten bij de CPNB-campagne #ikleesthuis.

Vanuit dat vertrekpunt hebben we samen de afgelopen anderhalve week al veel gedaan: heel veel lokale bibliotheken hebben hun leden op de online Bibliotheek en de Luisterbieb gewezen, en dat laatste platform is uitgebreid met veel nieuwe titels, ook voor niet-leden. Dat is niet onopgemerkt gebleven: het aantal bezoeken aan en bezoekers van de online diensten is enorm gestegen, net als het aantal beroepen op de Klantenservice. 

Maar we willen meer. En daarom werken we nu aan het zo snel mogelijk in de lucht brengen van de ThuisBieb, een app naar het model van de Vakantiebieb, dus een grote (maar beperkte) hoeveelheid e-books voor jeugd en volwassenen, gratis en ook (of juist) voor niet-leden. Deze week wordt de app afgerond en afhankelijk van acceptatie bij iOS & Android appstores kan de app dan volgende week in de stores staan. De tussenliggende tijd gebruiken wij als OB-netwerk om de noodzakelijke voorwaarden op orde te krijgen, zoals de klantenservice landelijk en lokaal, en het lokaal / op lokale sites zichtbaar maken van deze mogelijkheid. Daartoe zijn in crisisberaad tussen VOB, SPN en KB werkafspraken gemaakt.

We snappen dat de druk groot is om de bijdrage van bibliotheken snel zichtbaar te maken. We hebben daarom ook al een aantal campagnes in gang gezet; velen van jullie reageerden op social media al positief op het ThuisBieb-initiatief, en wellicht hebben velen van jullie ook de reclamespotjes voor de online Bibliotheek gezien en gehoord. We begrijpen en ervaren ook dat dat niet voor iedereen snel genoeg is en dat politici en bestuurders (zowel op lokaal als provinciaal als landelijk niveau) op verschillende manieren druk uitoefenen om te versnellen. Wij hebben goede respons gekregen op het uiteenzetten van wat er nu al gebeurt en zelfs heel enthousiaste reacties op het ThuisBieb-initiatief.

Voor het realiseren van dit initiatief is, naast een brede inzet in het netwerk zoals hierboven en bij de afsprakenbijlage geschetst, ook draagvlak bij partners nodig, zoals het ministerie en de uitgevers. Door de huidige werkwijze bestaat dat draagvlak. Andere initiatieven – zoals gratis of met gereduceerd tarief toegang tot de online Bibliotheek, al dan niet tijdelijk, al dan niet voor een specifieke doelgroep – brengt dat draagvlak in gevaar, zelfs als dat maar op een klein aantal plaatsen gebeurt. We willen jullie daarom met klem vragen dergelijke initiatieven, niet te ontplooien of voort te zetten. Uiteraard denken ook wij na over vervolgstappen, te zetten als de ThuisBieb draait en/of als de ‘Coronamaatregelen’ verlengd en/of nog verder uitgebreid worden.

Voor vragen kun je terecht bij:

KB – Jos Debeij –

SPN – Gerard Meijer -

VOB – Klaas Gravesteijn -