Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Rijnbrink heeft in WISE een aantal aanpassingen gedaan om de overlast voor bibliotheken als gevolg van de Coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Dat heeft consequenties op het gebied van inname, reserveringen en nota’s.

WISE: Aangepaste inleverdatum en geen boete

Voor alle uitgeleende exemplaren met een inleverdatum tussen 2 maart en 7 april is de inleverdatum aangepast naar 30 april. Bij alle bibliotheken is de kalender aangepast zodat voor de periode tussen 16 maart en 30 april geen boete wordt berekend.

Dus niet innemen, reserveren, geen nota’s

Neem geen exemplaren in, ook niet de exemplaren die via transport worden ontvangen. Zo voorkomen we dat ze in het systeem klaargezet worden voor de klant. Die ontvangt daar immers geen bericht van. Handel om deze reden de kaslijst reserveringen ook niet af.
Voer de nota-procedure niet uit. Dan ontstaan er ook geen nota’s (berichtennota, en nota materiaalvergoeding). De klanten ontvangen hiervan immers geen bericht.

Printen en mailen gestopt

In lijn hiermee is het printwerk gestopt, en ontvangen klanten geen herinneringen, reserveringskaartjes e.d. Ook ontvangen klanten in deze periode geen inleverattenties en reserveringsmail.