History, astronomy, modern

In een aantal slides beschrijven wie we zijn, wat we doen en voor wie we dat doen in the history of modern astronomy there is.

History, astronomy, modern
History, astronomy, modern

In een aantal slides beschrijven wie we zijn, wat we doen en voor wie we dat doen in the history of modern astronomy there is.

CTA tekst

History, astronomy, modern
History, astronomy, modern