History, astronomy, modern
History, astronomy, modern

In een aantal slides beschrijven wie we zijn, wat we doen en voor wie we dat doen in the history of modern astronomy there is.