Ga het gesprek aan

Een heel waardevolle eerste stap in de hulp aan Oekraïense vluchtelingen is om het gesprek aan te gaan. Met een simpele oproep via de socials of via het lokale netwerk kun je simpel in contact komen. Ervaring leert dat er snel positieve reacties komen en dat mensen graag willen meedenken.

Voorbeeld oproep

Wat leveren die gesprekken zoal op?
 • Allereerst heel veel waardevolle informatie over waar de vraag/behoefte ligt en kennis over de situatie waarin men zich bevindt.
 • Ten tweede inspirerende ideeën. Je hebt de mogelijkheid je eigen ideeën te toetsen en komt al pratende op nieuwe ideeën.
 • Tot slot ook een goed netwerk. De mensen die je spreekt zitten zelf weer in netwerken. Zo bereik je een grotere groep mensen. Iedereen is zeer bereid te helpen en wil zich vaak ook inspannen om de plannen te realiseren en deel te nemen. 
Voorbeeldvragen aan Oekraïners

1a. Wie ben jij?
1b. Op welke manier ben je zelf verbonden met Oekraïne?

2a. Kun je een omschrijving geven van ‘de Oekraïense vluchteling’, in jouw omgeving?
2b. Hoe gaat het – volgens jou – nu met vluchtelingen uit Oekraïne? Wat is hun situatie en wat houdt hen nu bezig?
2c. Waar hebben zij nu behoefte aan?

3a. Wat kan de bibliotheek hier in betekenen?
3b. Hoe: heb je tips voor de bibliotheek om dit te organiseren en hier over te communiceren, om Oekraïners uit te nodigen?
3c. Kun/ wil jij hier ook iets in betekenen? Wat?

4. Wat kunnen Nederlanders doen om Oekraïense vluchtelingen in hun omgeving te helpen?

Voorbeeldvragen aan mensen die opvang bieden

Een andere invalshoek is om gericht in gesprek te gaan met mensen die opvang bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Dit zijn belangrijke gidsen voor vluchtelingen in hun nieuwe woonomgeving en zijn potentieel goede sleutelfiguren. Je kunt mondeling of schriftelijk informatie bij hen ophalen om te kijken waar de grootste behoefte ligt. Zij kunnen vanuit hun eigen ervaring reageren. Wouter van Balveren, manager innovatie bij OBGZ, stelde hen onderstaande vragen:

Voorbeeldvragen

 1. Kun je aangeven of er (wanneer men enigszins tot rust is gekomen) behoefte is aan boeken?
  a. Welke genres: romans/ informatieve boeken/ jeugdboeken?
  b. In welke talen? Oekraïens/ Russisch/ Engels?
 2. Is er bij deze doelgroep behoefte aan onze bibliotheken als verblijfsfunctie – waar je overdag heen kan om er even uit te zijn, computers te gebruiken, andere mensen te ontmoeten?
 3. Is er behoefte aan taalboeken en het leren van Nederlands?
 4. Is er behoefte aan (culturele) programmering gericht op Oekraïners?
  a. Voor kinderen en gezinnen of voor volwassenen?
 5. Zijn er andere vragen of suggesties?