Centraal collectioneren

De boekencollectie is de grondstof van onze dienstverlening. We beheren, adviseren en faciliteren bibliotheken op het gebied van collecties.

Door de collecties centraal te selecteren, aan te schaffen en beheren, zorgen we voor een efficiente inzet van tijd en middelen. We adviseren over de samenstelling en omvang van de collecties, zodat bibliotheken altijd een kwalitatief goede collectie tot hun beschikking hebben.

Meer weten? Onze adviseurs helpen je graag.

Rommie Eisma

Rommie Eisma

Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving

06 51 35 28 28 rommie.eisma@rijnbrink.nl