Datum
Op afspraak
Locatie
Online

In gesprek met een pensioenspecialist. Ook dát kan

Open inschrijving

Als medewerker heb je soms behoefte aan een gesprek met een pensioenspecialist over je persoonlijke pensioensituatie. In samenwerking met het pensioenfonds openbare bibliotheken (POB) en AZL bieden we je nu die mogelijkheid.

Programma

Voor medewerkers van bibliotheken is er de mogelijkheid om een-op-een in gesprek te gaan over je pensioen. Deze individuele pensioengesprekken vinden online plaats en worden geleid door de pensioenconsulenten van AZL. Tijdens deze gesprekken met een inhoudsdeskundige krijg je inzicht in je pensioensituatie bij POB. Het is een uitgelezen kans om alle vragen over je pensioen te stellen.

Wil je meer weten over het verloop van zo’n gesprek? Lees hier meer.
Op de website van het POB tref je ook meer informatie over het pensioen, zie hier.

Aanvullende informatie

Het is belangrijk om vooraf te weten dat de pensioenspecialisten van AZL geen advies mogen geven over wat de beste optie is in jouw situatie. Zij geven een overzicht van de mogelijkheden die er zijn binnen de kaders van de pensioenregeling. Voor een volledig advies kun je terecht bij je eigen financieel adviseur, die ook verder kijkt dan (alleen) de pensioensituatie.

Kosten
De kosten voor een individueel gesprek bedragen € 300,- per gesprek. Deze komen ten laste van de bibliotheek en/of de medewerker zelf. Overleg dus vooraf met je leidinggevende. AZL factureert niet aan individuele deelnemers. Mochten de kosten voor rekening van de medewerker komen, dan kan de bibliotheek dat rechtstreeks met de werknemer regelen.

Na verwerking van de aanmelding neemt een medewerkers van AZL contact op voor het plannen van een afspraak.

Aanmelden

Direct aanmelden