Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Cultuureducatie is van groot belang. Het draagt eraan bij dat kinderen hun creatieve vermogens aanboren en hun talenten en 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Wil je met jouw organisatie bijdragen aan deze ambitie?

Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs in Overijssel

Provincie Overijssel werkt, net als Rijnbrink, aan de totstandkoming van duurzaam beleid op het gebied van cultuuronderwijs. Na het in 2013 beklonken landelijke Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, volgt nu de provinciale variant daarvan voor Overijssel. De provincie ambieert om op 6 maart 2019 minimaal 30 directeuren van scholenkoepels en 15 wethouders uit Overijssel een provinciaal Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs te laten ondertekenen. Een commitment met elkaar om ook in de toekomst energie en middelen in cultuureducatie te blijven steken.

Comité van aanbeveling
Meerdere ambassadeurs ondersteunen de provincie in haar ambitie om te komen tot dit Bestuurlijk Kader. Het comité van aanbeveling bestaat uit prominenten als:

 • Prof. Erik Scherder, hoogleraar Neuropsychologie;
 • Coby Zandbergen, voorzitter Collega van Bestuur CIBAP, vakschool voor verbeelding;
 • Jan Uitslag, wethouder Dalfsen;
 • Rudy Meulenbroek, algemeen directeur Openbaar Onderwijs Kampen; en
 • Sybil Heijnen, beeldend kunstenaar met internationale allure

In het speciale door de provincie uitgegeven inspiratiemagazine komt een aantal van bovengenoemde ambassadeurs aan het woord en lichten zij hun bevlogenheid voor goed cultuuronderwijs toe. Ook gedeputeerde Hester Maij vertelt hierin wat voor haar de toegevoegde waarde van cultuureducatie is.

De te nemen stappen

 • Op 8 oktober 2018 organiseerde provincie Overijssel samen met Rijnbrink in het Provinciehuis een speciale bijeenkomst over dit onderwerp voor gemeenteambtenaren, schooldirecteuren, combinatiefunctionarissen en andere mensen voor wie deze ontwikkeling interessant is. In een geanimeerde bijeenkomst lichtten verschillende gasten, waaronder Barbara Brouwer uit Veghel, de meerwaarde van een provinciaal convenant toe en was er ruimte voor vragen.
  totaalbeeld
 • Oktober / november 2018: een klein comité van afvaardiging vanuit gemeenten, onderwijsinstellingen en de culturele sector bereidt een concept van het Overijssels convenant voor.
 • November / december: provincie Overijssel legt dit eerste concept ter inzage voor aan wethouders, directeuren van onderwijskoepels en andere belanghebbenden.
 • Medio januari 2019: definitief concept Bestuurlijk Kader Cultuureducatie gereed.
 • 6 maart 2019 (16.00 - 17.00, locatie volgt nog): het officiële tekenmoment. Tijdens een speciale bijeenkomst ondertekenen alle betrokkenen, waaronder deelnemende wethouders, de gedeputeerde en de directeuren van de overkoepelende onderwijsorganisaties het Bestuurlijk Kader. Een mijlpaal voor Overijssel.
 • Hierna volgt de lokale uitwerking per gemeente. De adviseurs van Rijnbrink ondersteunen gemeenten hierin met hun kennis en ervaring.

Inspiratiemagazine
Lees hier het speciale magazine over het Overijssels Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs of bekijk dit filmpje voor meer inspiratie over de toegevoegde waarde van goed cultuuronderwijs.

 

Nieuwe post-hbo opleiding tot Cultuurbegeleider voor ICC'ers

CultuurbegeleiderDe drie Pabo’s in Zwolle initieerden samen met Rijnbrink en Stadkamer een voor Overijssel unieke post-hbo opleiding tot Cultuurbegeleider.

Lekker uitgerust en weer met een frisse blik aan de slag? Een nieuwe opleiding verbreedt je horizon. Een verdiepende opleiding die je als ICC’er kennis laat maken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het snijvlak van onderwijs en cultuur, direct toepasbaar in je dagelijkse werk. En nog meer goed nieuws: deelnemen aan deze opleiding is door een aantrekkelijke subsidieregeling vanuit de overheid nagenoeg gratis! Grijp je kans en schrijf je nu in.

Bekijk de interactieve digitale brochure over deze opleiding

Proeftuin Overijssel: de nieuwe subsidieregeling voor cultuureducatie binnen het VO!

Met de subsidieregeling Proeftuin Overijssel  (2018-2020) wil Rijnbrink bevorderen dat leerlingen uit het VO op basis van vragen die bij henzelf leven in contact komen met culturele instellingen en kunstenaars uit hun eigen provincie. We zetten cultuureducatie op die manier niet alleen in om het culturele bewustzijn van de jongeren te vergroten, maar ook om hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

De regeling is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs in de 21 kleine en middelgrote gemeenten van Overijssel waarvoor Rijnbrink Cultuureducatie werkt.

Lees meer over Proeftuin Overijssel

 

Nieuwsbrief Cultuureducatie

Laatste nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van Cultuureducatie? Meld je dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief.

 

Denkkader voor Cultuureducatie met Kwaliteit geeft houvast

Bekijk de leerlijnen Cultuureducatie

Inspiratie opdoen? Bekijk hier onze cultuureducatiefilmpjes

Bijscholen? Bekijk hier ons scholingsaanbod

Contact per gemeente

Facts voor gemeenten