Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Wij ondersteunen de ontwikkeling van cultuureducatie in jouw organisatie.

Cultuureducatie is van groot belang. Het draagt er aan bij dat kinderen hun creatieve vermogens aanboren en hun talenten en 21e -eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Rijnbrink is partner  voor cultuuronderwijs in Overijssel. Wij zijn expert op het gebied van cultuureducatie en helpen het onderwijs (po en vo), gemeenten en cultuuraanbieders om kwalitatief goed cultuuronderwijs te realiseren. Wij bieden training en advies, kennis en inspiratie en wij faciliteren en organiseren evenementen en bijeenkomsten over cultuureducatie.

Meer informatie over onze werkwijze en aanbod vind je op www.cultuuronderwijsoverijssel.nl