Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Cultuureducatie is van groot belang. Het draagt eraan bij dat kinderen hun creatieve vermogens aanboren en hun talenten en 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Rijnbrink is partner voor cultuuronderwijs in Overijssel. Wij helpen scholen, gemeenten en cultuuraanbieders om kwalitatief cultuuronderwijs te realiseren. Wil je met jouw organisatie bijdragen aan deze ambitie?

Uitnodiging kenniskring CmK III

Op maandag 21 september organiseert Rijnbrink van 10.00 tot 12.00 uur een kenniskring over CmK III. Bekijk de uitnodiging om je aan te melden. 

Inhoudelijke Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit 2019

Lees in deze rapportage over onze werkwijze en bereikte doelstellingen CmK in 2019 en de aandachtspunten voor het komende jaar.

Rapportage cultuureducatie 2019 voor primair onderwijs in de provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft Rijnbrink de opdracht gegeven om het flankerend cultuureducatiebeleid uit te voeren in de 21 kleine gemeenten in Overijssel.
In deze rapportage legt Rijnbrink verantwoording af over de stand van zaken van de activiteiten en de trajecten die in het licht van de onderstaande doelstellingen in 2019 zijn uitgevoerd.

1. de toegankelijkheid van een goed cultuureducatie-aanbod moet worden vergroot;
2. het aanbod toekomstbestendig moet worden gemaakt;
3. er geïnvesteerd zal worden in talentontwikkeling.

Heb je er vragen over of wil je meer weten? Neem dan contact op met Meriam De Kanter via 

Factsheet 2019 Rijnbrink Cultuureducatie

Wie waren de samenwerkingspartners van Rijnbrink Cultuureducatie en hoeveel scholen namen in 2019 deel aan Cultuur aan de Basis (CAB) en Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)? Wat was het aanbod aan deskundigheidsbevordering en welke symposia werden er georganiseerd? Het antwoord op deze vragen en nog veel meer feiten en cijfers lees je op de factsheet 2019 van Rijnbrink Cultuureducatie.   

Woesj! creatief schrijven voor kinderen

Woesj! is een leerlijn creatief schrijven voor kinderen van groep 1 t/m 8. Hoe spreek je je fantasie aan? Hoe tover je met woorden? En hoe zet je je gedachten op papier? Meer informatie over de leerlijn, het boek, podcasts en trainingen vind je hier

Provinciale Monitor Cultuureducatie 2019

Eind 2019 deed Rijnbrink onderzoek naar cultuureducatie onder alle basisscholen binnen de 21 kleine en middelgrote gemeenten in Overijssel.
De uitkomsten van dit onderzoek lees je in de Monitor Cultuureducatie 2019.

Flyer procesgericht onderwijs

Speciaal voor ouders heeft team cultuureducatie een flyer ontwikkeld die gaat over procesgericht onderwijs.
Bij procesgericht onderwijs is elk werkstuk uniek. Dat komt doordat het altijd iets vertelt over het kind dat het heeft gemaakt en het onderzoek dat hij of zij heeft gedaan.

Wil je meer informatie over de flyer? Neem dan contact op met Merel ten Elzen.

Kennisdossiers

Rijnbrink Cultuureducatie werkt met diverse partners samen aan het professionaliseren van cultuuronderwijs. Vaak levert die intensieve samenwerking waardevolle inzichten op die we willen delen met het veld. Dat doen we onder andere via een reeks kennisdossiers.     

Karin Kotte schreef een Denkkader over procesgerichte didactiek om scholen en instellingen te helpen om de discussie over cultuureducatie richting te geven.

Kennisdossier Denkkader Procesgerichte didactiek

In het kennisdossier ‘Borging’ gaat José Gieskes in op borging van cultuureducatie en wat daar wel en niet onder wordt verstaan. Voorbeelden vanuit de praktijk verhelderen waar het in borging om gaat.

Kennisdossier Borging

In het kennisdossier ‘De zes niveaus van procesgericht onderwijs’ gaat Marian van Miert in gesprek met Karin Kotte over haar denkkader ‘Procesgerichte didactiek, de basis voor cultuureducatie met kwaliteit’.

Kennisdossier De zes niveaus van procesgericht onderwijs

Wil je meer informatie over de kennisdossiers? Neem dan contact op met Meriam de Kanter.

Cultuureducatie met Kwaliteit gaat door na 2020

 Cultuureducatie met Kwaliteit

Dinsdag 11 juni presenteerde minister van Engelshoven de uitgangspunten voor het cultuurbeleid voor de jaren 2021-2024. In de plannen staat onder andere dat er een vervolg komt op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, met daarin meer ruimte om in te spelen op lokale behoeften. In de nieuwe periode ontvangen alle gemeenten hetzelfde bedrag als de negen grootste gemeenten, namelijk 0,79 euro per inwoner. Dit betekent een extra investering van 3,5 miljoen euro. Goed nieuws dus, ook voor het cultuuronderwijs in Overijssel! 

Op de websites van het Fonds voor Cultuurparticipatie vind je meer informatie en de uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid.

Natuurlijk kun je met vragen ook terecht bij onze adviseurs.

Xpeditie Cultuureducatie 2019: Visie, basis voor cultuureducatie

Met veel plezier kijken we terug op Xpeditie Cultuureducatie 2019, met als  thema ‘Visie, basis voor cultuureducatie’. In de Stadsgehoorzaal in Kampen werd op 22 mei een boeiend programma geboden, onder leiding van dagvoorzitter Wendelien Wouters en een zaal met 180 deelnemers. Na het plenaire gedeelte hadden deelnemers de keuze uit 14 prikkelende en uitdagende werksessies.

LogoXC2019 gestapeld

Kijk voor meer info op www.xpeditiecultuureducatie.nl of neem contact op met projectleider Karin Klomp via 06 0612332641 of per mail via

Duurzaam beleid op het gebied van cultuuronderwijs

Op 6 maart ondertekenden directeuren van scholenkoepels en wethouders van Overijsselse gemeenten het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs in Overijssel. Daarmee onderstrepen ze het belang van cultuureducatie en spreken ze met elkaar af dat ze ook in de toekomst energie en financiële middelen in cultuureducatie blijven steken.

Organisaties die ook willen bijdragen aan deze ambitie, kunnen het initiatief ondersteunen. Daarover valt meer te lezen op de website www.cultuuronderwijsoverijssel.nl 

Nieuwe post-hbo opleiding tot Cultuurbegeleider voor ICC'ers

CultuurbegeleiderDe drie Pabo’s in Zwolle initieerden samen met Rijnbrink en Stadkamer een voor Overijssel unieke post-hbo opleiding tot Cultuurbegeleider.

Lekker uitgerust en weer met een frisse blik aan de slag? Een nieuwe opleiding verbreedt je horizon. Een verdiepende opleiding die je als ICC’er kennis laat maken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het snijvlak van onderwijs en cultuur, direct toepasbaar in je dagelijkse werk. En nog meer goed nieuws: deelnemen aan deze opleiding is door een aantrekkelijke subsidieregeling vanuit de overheid nagenoeg gratis! Grijp je kans en schrijf je nu in.

Bekijk de interactieve digitale brochure over deze opleiding

Proeftuin Overijssel: de nieuwe subsidieregeling voor cultuureducatie binnen het VO!

Met de subsidieregeling Proeftuin Overijssel  (2018-2020) wil Rijnbrink bevorderen dat leerlingen uit het VO op basis van vragen die bij henzelf leven in contact komen met culturele instellingen en kunstenaars uit hun eigen provincie. We zetten cultuureducatie op die manier niet alleen in om het culturele bewustzijn van de jongeren te vergroten, maar ook om hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

De regeling is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs in de 21 kleine en middelgrote gemeenten van Overijssel waarvoor Rijnbrink Cultuureducatie werkt.

Lees meer over Proeftuin Overijssel

 

Nieuwsbrief Cultuureducatie

Laatste nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van Cultuureducatie? Meld je dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief.

 

Denkkader voor Cultuureducatie met Kwaliteit geeft houvast

Bekijk de leerlijnen Cultuureducatie

Inspiratie opdoen? Bekijk hier onze cultuureducatiefilmpjes

Bijscholen? Bekijk hier ons scholingsaanbod

Contact per gemeente

Feiten en cijfers