Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Cultuureducatie is van groot belang. Het draagt eraan bij dat kinderen hun creatieve vermogens aanboren en hun talenten en 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Wil je met jouw organisatie bijdragen aan deze ambitie?

Dan zijn we graag jouw sparringpartner en ondersteuner. We ondersteunen je bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden te realiseren methet onderwijs en het culturele veld in Overijssel, door mee te denken over beleid en strategie, of door het bieden van coaching en trainingen op maat.

Ook denken we met je mee in het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Hierin werken we samen met jouw culturele organisatie, gemeente of onderwijsinstelling aan het ontwikkelen en implementeren van de doorgaande leerlijnen Cultuureducatie op basisscholen, in speciaal onderwijs en op het voortgezet onderwijs. Ook ondersteunen we in de deskundigheidsbevordering van leerkrachten.

Proeftuin Overijssel: de nieuwe subsidieregeling voor cultuureducatie binnen het VO!

Proeftuin Overijssel beeldMet de subsidieregeling Proeftuin Overijssel (2018-2020) wil Rijnbrink bevorderen dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs op basis van vragen die bij henzelf leven in contact komen met culturele instellingen en kunstenaars uit hun eigen provincie. We zetten cultuureducatie op die manier niet alleen in om het culturele bewustzijn van de jongeren te vergroten, maar ook om hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

De regeling is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs in de 21 kleine en middelgrote gemeenten van Overijssel waarvoor Rijnbrink Cultuureducatie werkt.

Lees meer over Proeftuin Overijssel

Aanvragen subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit

Poster CmK 2018Van 1 april tot en met 1 juni 2018 kun je voor jouw school of organisatie (in Overijssel) weer een aanvraag indienen voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor schooljaar 2018/2019. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen.

Bekijk de subsidieregeling CmK 2018

Xpeditie Cultuureducatie 2018

Een blik op de toekomst, beginnend bij morgen.

De wereld verandert, Nederland verandert, het onderwijs verandert. Hoe kan cultuureducatie bijdragen aan de veranderde onderwijsbehoefte en ervoor zorgen dat kinderen opgroeien tot zelfstandige kritische en vooral gelukkige mensen? En wat is hiervoor nodig?

Tijdens Xpeditie Cultuureducatie willen we prikkelen om na te denken over de onderwijsvernieuwingen in het onderwijs in het algemeen en binnen cultuureducatie in het bijzonder.

Meer weten over Xpeditie Cultuureducatie? Kijk dan op www.xpeditiecultuureducatie.nl

Nieuwsbrief Cultuureducatie

Laatste nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van Cultuureducatie? Meld je dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief.

 

Denkkader voor Cultuureducatie met Kwaliteit geeft houvast

Bekijk de leerlijnen Cultuureducatie

Inspiratie opdoen? Bekijk hier onze cultuureducatiefilmpjes

Bijscholen? Bekijk hier ons scholingsaanbod

Contact per gemeente

Facts voor gemeenten