Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Rijnbrink beweegt mee met vrijwilligers

De bibliotheek wordt steeds meer en meer vóór en dóór de samenleving. Vrijwilligers overstijgen in aantal de beroepskrachten in de bibliotheekbranche en spelen een steeds grotere rol bij de verschillende activiteiten bij de bibliotheek of georganiseerd door de bibliotheek. Bibliotheken kunnen en willen niet meer zonder deze actieve inwoners. Die veranderende en steeds grotere rol van vrijwilligers vraagt ook om een andere benadering van het werken met vrijwilligers. Rijnbrink ondersteunt graag op dit thema; van de grotere strategische vragen tot de uitwerking van praktische en operationele acties.