Rijnbrink bestaat 75 jaar!

We bestaan 75 jaar! 2023 is een jubileumjaar voor Rijnbrink. Als eerste provinciale organisatie in Nederland gaven we het startsein voor provinciaal bibliotheekwerk. Al driekwart eeuw zetten we ons in voor sterke bibliotheken, cultuureducatie en muziekverenigingen. We zijn er trots op en zijn nog lang niet klaar. Om dit te vieren staan we een jaar lang stil bij deze bijzondere mijlpaal. Zo vindt er onder andere op 20 september een sprankelend symposium plaats in Musis Arnhem.

Rijnbrink is de provinciale ondersteuningsinstelling (POI) voor de provincies Overijssel en Gelderland. De ontstaansgeschiedenis begint kort na de Tweede Wereldoorlog. Nederland staat volledig in het teken van wederopbouw. Overijssel is de eerste provincie die de achterstand van het platteland ten opzichte van de steden wil verkleinen en wegnemen. Boerenorganisaties zoals de Algemene Boeren- en TuindersBond (ABTB), de Christelijke Boeren- en TuindersBond (CBTB) en de Overijsselse Landbouwmaatschappij (OLM) behoorden samen met onder andere de Bond van Openbare Leeszalen in Overijssel tot de initiatiefnemers. In veel provincies zullen deze partijen later aan de basis staan van provinciaal bibliotheekwerk.

In Gelderland voltrekt zich de geschiedenis iets later en in omgekeerde volgorde. In 1951 zijn daar de katholieken als eerste actief met de KCVL Gelderland waarna in 1957 de Centrale Plattelandsbibliotheek Gelderland (CPG) wordt opgericht. Uiteindelijk gaan in 2013 de POI’s uit Overijssel en Gelderland verder als één organisatie onder de naam Rijnbrink.

Uniek

Rijnbrink is meer dan bibliotheekwerk en dat maakt ons een unieke POI in Nederland. Er zijn namelijk twee grote zijtakken aan deze boom. De eerste is Musidesk, de professionele partner voor de amateurmuziek in (Oost-)Nederland. Het beheer van bladmuziek voor de blaasmuzieksector is de expertise. Ze zorgen voor een muzikaal aanbod voor iedereen.  Honderden muziekverenigingen zijn lid en elke week spelen tienduizenden muzikanten met bladmuziek die is geleend via Musidesk. Musidesk kent grotendeels een Gelderse oorsprong in de Muziekuitleen en Informatiecentrum Gelderland en bestaat al bijna vijftig jaar. Bij de laatste fusie is dit samengevoegd met de in omvang kleinere Provinciale Bibliotheek AmateurMuziek Overijssel.

Sinds 2013 voert Rijnbrink voor de provincie Overijssel ook taken uit voor Cultuureducatie in de 21 kleinste en middelgrote gemeenten van de provincie. Deze taak is bij Rijnbrink ondergebracht na de stopzetting van de organisatie Kunst en Cultuur Overijssel (KCO). Cultuuronderwijs op elke school en voor ieder kind in Overijssel. Dat is waar Cultuureducatie aan werkt. Ze stimuleren lokale samenwerkingen en zijn de schakel tussen onderwijs, gemeenten en cultuuraanbieders.

Beide taken verrijken het werk dat we als Rijnbrink doen en zorgen ervoor dat we ons elke dag blijven inzetten voor een slim, creatief en vaardig Overijssel en Gelderland.

Symposium: Rijnbrink toen, nu en straks

Op woensdag 20 september vindt er in Musis & Stadstheater Arnhem het Rijnbrink symposium plaats. We gaan terug- en vooruitkijken, delen kennis en vieren ons jubileum.