Vrijheidsdagen krijgen een vervolg

Graag laten we weten dat het project Vrijheid met behulp van de provincie Gelderland ook in 2022-2023 een vervolg krijgt. Rijnbrink, de Gelderse bibliotheken, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, verschillende MBO-instellingen, de vier Gelderse oorlogsmusea en Erfgoed Gelderland omarmen het thema dit jaar verder en zetten zich in om bewustzijn rondom vrijheid te vergroten op een manier die jongeren aanspreekt.

Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daarom is blijvende aandacht voor dit thema belangrijk. Het afgelopen jaar is een mbo-leerlijn met thema Burgerschap en Vrijheid ontwikkeld en zijn samen met Gelderse bibliotheken Vrijheidsdagen georganiseerd. Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Wat bijzonder dat dit op deze manier wordt opgepakt. Burgerschap en Vrijheid zijn actuele onderwerpen die verdieping verdienen. Ik ben blij dat het programma Vrijheid deze ingang in het onderwijs heeft gevonden.”

Vrijheidsdagen in Gelderse Bibliotheken

“Het afgelopen jaar zijn er met behulp van de toegekende subsidie met bibliotheken Gelderse Vrijheidsdagen met prikkelende programmering op scholen en bibliotheken georganiseerd,” vertelt Elisabeth Rullens, projectleider Vrijheid bij Rijnbrink. “Samen met de deelnemende bibliotheken hebben we vorm gegeven aan lokale dagen gevuld met programma’s rond de thema’s vrijheid, democratie en verkiezingen.”

Opnieuw de vrijheid vieren

“We blijven het belangrijk vinden dat iedereen zich bewust is van onze vrijheid en de waarde daarvan voor onze democratie. Het is belangrijk stil te staan bij hoe wij met elkaar samenleven en onze vrijheid borgen voor de toekomst. Daarom zijn we blij dat de nieuwe subsidieaanvraag voor 2023 ook is gehonoreerd. Hiermee kunnen we volgend jaar aandacht blijven schenken aan dit belangrijke thema. Daarin leggen we ook de link naar vraagstukken die vandaag de dag actueel zijn zoals burgerschap, polarisatie, meningsvorming, gender en inclusie of de oorlog in Oekraïne. Dit doen we opnieuw met een speciale focus op jongeren.”

Vrijheidsfestivals

“We nemen de ervaringen van het afgelopen jaar mee en om nog meer jongeren te bereiken zetten we in 2022-2023 in op het organiseren van een aantal grotere Vrijheidsfestivals en events op meerdere locaties in de provincie Gelderland. Dit doen we met programmering passend bij de regio en in samenspraak met bibliotheken, scholen, lokale partners en jongeren zelf. De invulling van deze festivals pakken we vanaf oktober in co-creatie met de bibliotheken en partners op.”