Vertel het brede verhaal van de Bibliotheek

Op 21 september verzamelden alle medewerkers van Bibliotheek Barneveld zich voor een avondsessie die aansloot op hun teammiddag. De workshop rondom het thema ‘Communicatieve Organisatie’ van Rijnbrink werd geleid door communicatiespecialist Iris van Dongen. Hoe kunnen we als Bibliotheek het brede verhaal naar buiten te brengen en wat is daar intern voor nodig? Doel van de avond: bewustwording creëren.

Nieuwe inzichten in beeld
Een interessant onderdeel van de workshop was het moment waarop de medewerkers in groepjes uiteen gingen om te tekenen wat de Bibliotheek voor hen persoonlijk betekent en welke rol zij hierin spelen. Deze oefening leverde een scala aan mooie en diverse beelden op, die vervolgens plenair werden besproken. Het bleek een effectieve manier om inzicht te krijgen in de individuele perspectieven en ervaringen.
Later op de avond werd opnieuw gevraagd om te tekenen, met als opdracht welke kansen zij zagen om het brede verhaal van de Bibliotheek te vertellen en nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de lokale inwoners. Hierbij werd ook besproken wat er nodig zou zijn om deze kansen te realiseren. Iris vertelt: “Vaak is er in de interne communicatie iets nodig om naar buiten toe het verhaal nog beter te kunnen vertellen. Bijvoorbeeld dat de verschillende teams goed van elkaar weten waar ze mee bezig zijn, zodat je dat samen kunt uitdragen.”

Opbrengst
De workshop leverde niet alleen inspiratie op, maar ook concrete actiepunten om aan te pakken. Het beter op de hoogte zijn van wat er speelt binnen de organisatie wordt al opgepakt door middel van maandelijkse overleggen. Er werd geopperd om elke medewerker te introduceren op sociale media onder het mom ‘wie is wie’ om de drempel voor de inwoners te verlagen. Een belangrijk punt dat naar voren kwam, was het optimaliseren van warm doorverwijzen. Dit kan bijvoorbeeld door betere interne afstemming en het invullen van terugbelkaarten. Directeur Miranda van Ooijen gaf aan dat er in de komende tijd wordt ingezet op klantgericht werken.

“Al met al was het een waardevolle avond. Een mooie opbrengst om mee aan de slag te gaan, waarbij de focus ligt op groei, verbinding en effectief communiceren”, aldus Miranda.

Aan de slag!
Vanuit de programmalijn ‘Basis Garanderen’ zijn er verschillende projecten die vallen onder het Provinciaal Marketingplan 2023. Zo ook ‘Communicatieve Organisatie’. Diverse organisaties hebben Iris van Dongen gesproken in de vorm van adviesgesprekken tot aan workshops en sessies (maatwerk). Ook heeft Iris in een Meet Up Gelderse en Overijsselse Marketing en Communicatie collega’s geïnspireerd. Geïnteresseerd of meer informatie? Neem contact op met Janneke Bloemheuvel, Marketing en Communicatie adviseur bij Rijnbrink.