Verkenning Kunst en Cultuur in de Bibliotheek

Van een cursus kunstgeschiedenis tot muziekles en de breiclub waar eenzame ouderen elkaar ontmoeten: kunst en cultuur behoren tot de kernfuncties van de bibliotheek. In de bibliotheek is een laagdrempelige kennismaking met kunst en cultuur voor iedereen mogelijk: als plek middenin de samenleving, om de hoek en zonder hoge kosten.

Sinds 2015 is ‘laten kennismaken met Kunst en Cultuur’ één van de vijf wettelijke taken van de bibliotheek. Een brede taakopvatting, waar heel verschillend uitvoering aan wordt gegeven. Met de talloze mogelijkheden om deze taak uit te voeren, is het niet altijd eenvoudig om tot een invulling en een visie voor de langere termijn te komen. Er leven dan ook vragen rond het thema.

Publicatie ‘Kunst en Cultuur in de Bibliotheek’

In navolging van onze eerdere inspiratiegidsen rond de thema’s Duurzaamheid, Democratie en Onverwachte ontmoetingen, zijn we daarom dieper in het thema Kunst en Cultuur in de bibliotheek gedoken. Samen met programmamakers uit Gelderland en Overijssel onderzochten we de wereld achter de vijfde wettelijke taak van de openbare bibliotheken. Welke manieren zijn er om met kunst en cultuur te werken? Welke goede voorbeelden zijn er? En welke rollen kan de bibliotheek innemen in de lokale kunst- en cultuursector?

Samen zijn we tot zeven mogelijke invalshoeken voor kunst en cultuur in de bibliotheek gekomen. Je vindt ze in de publicatie ‘Kunst en Cultuur in de Bibliotheek’. We leggen alle invalshoeken voor en lichten ze toe met voorbeelden uit de praktijk. Deze verkenning is een eerste stap om kennis, inspiratie en handvatten te delen met bibliotheken in Gelderland, Overijssel en daarbuiten. Lees de publicatie hier:

Lees de publicatie

Save the date inspiratiedag Kunst en Cultuur op 25 april 2024!

Na deze eerste verkenning blijven sommige vragen van programmamakers onbeantwoord, zoals: waar zet je op in met kunst en cultuur als je al veel cultuurpartners in je werkgebied hebt (of een MFO of MFA bent)? Welke expertise heb je nodig en waar haal je die vandaan? En hoe verbind je kunst en cultuur met de rest van je programmering?

Samen met bibliotheken gaan we daarom verder aan de slag met het thema. We nodigen bibliotheken van harte uit voor de aankomende Inspiratiedag Kunst en Cultuur op 25 april 2024. Deze dag is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met kunst, cultuur en erfgoed in de bibliotheek. Laat je inspireren door experts van binnen én buiten de sector, deel best practices en ervaringen met collega’s en vertrek met praktische handvatten om kunst en cultuur in jouw bibliotheek te versterken! Meld je alvast aan, meer informatie volgt.

MELD JE AAN