Terugblik inspiratiesessie ‘Samenwerken in cultuur als stevige basis voor de toekomst’

Wat een prachtige middag in de Turmac Cultuurfabriek! Samen met Cultuur Oost organiseerden we op 2 februari een inspirerende middag ‘Samenwerken in cultuur als stevige basis voor de toekomst’. Over de kracht van gecombineerde instellingen in Gelderland. Wat is de meerwaarde van deze gecombineerde instellingen? Welke kansen en uitdagingen kom je tegen in de samenwerking onder 1 dak? En wat is nodig om deze ontwikkeling in Gelderland te verdiepen en te verbreden?

Een gecombineerde plek

Aat Vos inspireerde met zijn verhaal over de noodzaak van samenwerking bij huidige maatschappelijke opgaven – gericht op bibliotheken en culturele sector – en over het belang van een ‘gecombineerde’ plek in wijk/stad/dorp. “We zijn allemaal verschillend, dus we hebben inclusieve en verbindende plekken nodig in het hart van onze samenleving waar al onze intelligenties worden aangesproken en omarmd”. Aat haalt daarbij de intelligenties van Howard Gardner aan die verrassend goed aansluiten bij de kern van culturele organisaties: intelligent met taal, logica, zien, muziek, bewegen, natuur, in relatie met anderen en met jezelf.

Hoe kan een gecombineerde instelling bijdragen aan een gezonde sociale infrastructuur? Door een derde plaats voor iedereen te worden, waar je je veilig en thuis voelt, waar je kunt zijn zolang als je wilt, om de hoek, gratis en waar iets gebeurt, een belevenis geprogrammeerd wordt. Zo’n derde plek brengt mensen samen en maakt het onverwachte mogelijk tot ‘time well spend’. Aat: “Gebruik gecombineerde instellingen om laagdrempelig toegang te creëren tot het publieke domein voor iedereen”.

Elkaar versterken

Dat gecombineerde instellingen in kunnen spelen op het idee van een ‘derde plek’ werd bevestigd in het panelgesprek met Jenny Doest, Doeko Pinxt, Ester van de Haar en Arthur Boone. De panelleden illustreerden met verschillende voorbeelden hoe gecombineerde instellingen elkaar versterken in hun taken. Zo kan de laagdrempeligheid van de bieb helpen in het dichterbij brengen van het kunstaanbod en kan het cultuurcentrum haar expertise en netwerk inzetten in een bijeenkomst die de Bibliotheek organiseert. Bij elkaar onder één dak is integraal werken een stuk makkelijker te realiseren en daarmee bereik je samen een breder publiek.

Na het plenaire gedeelte mochten de deelnemers aan de slag tijdens interactieve gesprekstafels rondom zes thema’s. Met de opgehaalde input gaan we aan de slag met een vervolg.

In beeld

Bekijk hieronder een sfeerimpressie van de middag.

Handreiking ‘Bibliotheken in gecombineerde instellingen’

Om bibliotheken met interesse in gecombineerde instellingen te voorzien van informatie schreven we een handreiking. Hierin staan we specifiek stil bij Gelderse voorbeelden van gecombineerde instellingen waarbij een Bibliotheek betrokken is. Lees de handreiking hier.