Rijnbrink tegen IFLA’s keuze voor Dubai congres

IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, heeft recentelijk besloten om het congres 2024 in Dubai te organiseren. Dit besluit leidde vorige week tijdens het congres 2023 in Rotterdam tot intensieve discussies. Rijnbrink verwerpt dit besluit, heeft in Rotterdam een krachtig standpunt laten horen en besloten geen vertegenwoordiging naar het Dubai-congres te sturen.

Bernard Fransen (bestuurder Rijnbrink): “De kern van ons standpunt draait om het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting binnen het congres. Het besluit van IFLA om de LGBTQ+-werkgroep geen spreektijd te geven en het thema – de rol van bibliotheken in de acceptatie en emancipatie van de LGBTQ+-gemeenschap – buiten beschouwing te laten, staat haaks op onze overtuiging. Wij achten censuur op geen enkel congres aanvaardbaar; elk onderwerp en elke deelnemer verdient een stem.”

‘vrijheid van meningsuiting en inclusiviteit voorop’

Het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel aspect van het bibliotheekwerk en de vitale rol van bibliotheken in onze samenleving. Zowel Rijnbrink als onze partners binnen het SPN, de VOB en de KB beschouwen dit als een niet-onderhandelbaar principe. In Rotterdam zagen we vorige week juist hoe verrijkend en inspirerend het is om in alle openheid ideeën en inzichten te delen en elkaar te ontmoeten.”

In lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn inclusie en gelijkheid fundamentele waarden binnen ons werk. Bibliotheken moeten veilige en gastvrije omgevingen bieden waarin diversiteit wordt omarmd en elk perspectief wordt gewaardeerd. Rijnbrink benadrukt het belang van een inclusieve en open uitwisseling van informatie, kennis en ideeën waarin iedereen zichzelf mag zijn. Wij willen graag dat dit debat een bredere discussie aanjaagt over de rol van bibliotheken in het bevorderen van vrijheid van meningsuiting en het stimuleren van gesprekken over deze belangrijke thema’s.”

De Rijnbrink Visie

Wij zijn een organisatie waar iedereen zich thuis voelt en vanuit gelijkwaardigheid en naar vermogen kan meedoen en meebeslissen. Met diverse talenten maken we verbinding met de leefwerelden in onze samenleving mogelijk. Dat verdiept onze ondersteuning in diensten en producten die wij bieden aan ons netwerk en partners.