Nieuwe leergang ‘Professioneel innoveren voor bibliotheken’ van start

De Bibliotheek anno 2022 is een plek van ontmoeting, informatie en innovatie. Om mee te bewegen in toekomstige veranderingen zetten we samen in op het innoveren, (door)ontwikkelen en versterken van de organisatie. Maar hoe zorg je voor een beheersbaar innovatief proces met resultaat? Het begint met de juiste kennis en werkwijze. Rijnbrink ontwikkelde in samenwerking met Cibap Next de leergang ‘Professioneel innoveren voor bibliotheken’. Op 8 november startte de eerste groep enthousiaste cursisten van o.a. Stadkamer Zwolle.

Samenwerking met onderwijspartner

Rijnbrink ondersteunt bibliotheken in Overijssel en Gelderland bij innovatievraagstukken. We ontwikkelen nieuwe producten en diensten, zoeken samen naar creatieve en innovatieve oplossingen en zetten ons in voor de toekomstbestendige Bibliotheek. Zo ontwikkelden we vorig jaar de Rijnbrink Trendcurve. Tijdens een innovatiesessie met  onderwijspartner Cibap Next merkten we dat er veel overlap was met onze eigen visie op innovatie. Een nieuwe samenwerking ontstond, met als doel het ontsluiten van specifieke kennis voor bibliotheekmedewerkers die zich richten op innovatie. Het gevolg? Een nieuwe leergang, gericht op professioneel innoveren.

Innovatieproces gevat in een model

Innovatie begint bij het centraal stellen van de behoefte van de doelgroep. Hier scherp op blijven voorkomt dat er projecten worden opgetuigd en doorontwikkeld zonder dat er een behoefte of probleem onder ligt. “Bij innovatie denk je al snel aan een creatief proces. Om echt tot resultaat te komen is het volgen van een logisch proces echter even zo belangrijk Continu valideren of je de juiste dingen doet, vergroot de kans op succes.” aldus Jeroen de Graeve, strategisch adviseur bij Rijnbrink.

 

“Innovatie is een samenkomst van creativiteit én een iteratief proces”

Jeroen de Graeve
Strategisch adviseur, kwartiermaker Innovatiehuis

 

 

 

De resultaten van de doorontwikkeling van het innovatieproces zijn gevat in een innovatiemodel. Met dit innovatiemodel monitor je in welke fase een innovatie zich bevindt en welke stappen moeten worden doorlopen om het project tot de volgende fase te brengen. Daarnaast houdt het model je scherp om te voorkomen dat je tijd blijft investeren in een idee dat waarschijnlijk niet succesvol kan worden. Zo laat je innovatie werken vóór je bibliotheek. Het ontwikkelde innovatiemodel vormt een belangrijke basis van de leergang ‘Professioneel innoveren voor bibliotheken’.

Doorontwikkelen leergang

Als Bibliotheekbranche staan we voor de uitdaging om te blijven vernieuwen en innoveren, zodat we ook in de toekomst waarde blijven bieden aan bezoekers. Zo spelen we onder andere in op de veranderende maatschappelijke vraag van burgers en overheid. De leergang ‘Professioneel innoveren’ is één van de manieren waarop Rijnbrink de innovatiekracht in de branche wil vergroten. “De leergang blijven we doorontwikkelen, om steeds beter aan te sluiten bij de behoeften van medewerkers van bibliotheken en multifunctionele organisaties. Daarnaast hebben we ambitie om de leergang in 2023 breder binnen de branche aan te gaan bieden.”

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Volg ons op LinkedIn.

LinkedIn Rijnbrink