Nieuwe financieringsstromen voor Persoonlijke Ontwikkeling in de Bibliotheek

De moderne Bibliotheek is veel meer dan alleen een plek waar je boeken leent, het is een hotspot voor persoonlijke ontwikkeling: een plek om te lezen, leren of studeren, een plek voor ontmoeting, debat en dialoog.

Met de groeiende verblijfsfunctie past ook het klassieke verdienmodel – je wordt lid om te kunnen lenen – eigenlijk steeds minder goed bij de volle breedte van activiteiten die in de Bibliotheek plaatsvinden. Het is dus niet zo gek om op zoek te gaan naar andere inkomstenbronnen die passen bij het huidige aanbod en de positie van de Bibliotheek, maar hoe pak je dat aan?

De Bibliotheek én haar bezoekers ontwikkelen continu en dus is er noodzaak om na te denken over passende toekomstbestendige en duurzame verdienmodellen. Zoeken naar goede financieringsmethoden is zeker voor de lijn Persoonlijke Ontwikkeling belangrijk want in de transitie van 4 miljoen leners naar 8 miljoen verbonden gebruikers[1] valt onder de grote groep zelfredzame inwoners nog veel te winnen.[2] Het aanbod rondom maatschappelijke en culturele thema’s in de Bibliotheek groeit, maar bibliotheken worstelen vaak nog om met beperkte middelen goede dienstverlening te bieden.

Handreiking voor bibliotheken

Om bibliotheken hierin te ondersteunen en handvatten te bieden brengen Rijnbrink en SPN de Verkenning financieringsopties Persoonlijke Ontwikkeling uit. Deze verkenning zoomt in op verschillende benaderingen die er voor bibliotheken zijn om hun inzet op de programmalijn Persoonlijke Ontwikkeling meer structureel en doordacht te financieren. We hopen hiermee bibliotheken verder te helpen in het denken en het creatief inzetten van verschillende financieringsstromen. Je leest de verkenning hier:

Verkenning financieringsopties Persoonlijke Ontwikkeling

Experiment en op zoek naar best practices

De verkenning is een eerste aanzet. Het vinden van nieuwe en andere financieringsstromen vraagt om het aangaan van slimme partnerschappen, co-creatie, experimenteren en dus vooral om ondernemerschap. Iets wat bij culturele instellingen zoals theaters, filmhuizen en festivals al langer ingebakken is en ook in de bibliotheeksector meer en meer noodzaak wordt. Vandaar dat we – als vervolg op de verkenning – de komende tijd verder gaan bouwen aan gedeelde kennis en best practices. Hiervoor zijn we op zoek naar voorbeelden, succesverhalen en ervaringen van bibliotheken door het hele land.

Hebben we iets gemist? Ken of ben je een Bibliotheek die hiermee bezig is? Of wil je zelf gaan experimenteren met financieringsopties? Neem dan contact op met Elisabeth Rullens

[1] VoB, Netwerkagenda Openbare Bibliotheken 2021 – 2023 

[2] Dit gaat om een groep van 13,4 miljoen volwassenen inwoners waarvoor de Bibliotheek een plek is waar zij hun behoefte aan persoonlijke ontwikkeling kunnen invullen.