Laaggeletterdheid beter in beeld met NT1 Taalgroeiers-profiel

Whooz, Cubiss en Rijnbrink hebben voor bibliotheken een nieuw doelgroepprofiel gemaakt met als naam: NT1 Taalgroeiers. Dit profiel bestaat uit huishoudens met Nederlands als moedertaal en een vergrote kans op de aanwezigheid van laaggeletterdheid. Het profiel wordt ontsloten via een analysetool en doelgroepkaart. De informatie helpt lokale bibliotheken bij het bestrijden van laaggeletterdheid.

Bibliotheken kunnen via een online analysetool zien hoe groot deze groep in hun werkgebied is. Daarnaast is zichtbaar in welke wijken en buurten de groep bovengemiddeld aanwezig is. Ook zijn zachte profielkenmerken in kaart gebracht zoals interesses, mentaliteit en levensstijl.

Samenstelling profiel

Het NT1 Taalgroeiers-profiel is samengesteld op basis van 3.500 huishouden waarbinnen boeken door volwassenen zijn geleend bij bibliotheken in Nederland. Deze boeken zijn geschreven voor het leesniveau van laaggeletterden en opgenomen in de advieslijst voor NT1 (Nederlands als moedertaal) van taalspecialisten en -huizen in Nederland.

Op basis van deze data is een profiel samengesteld. Vervolgens zijn kenmerken hiervan vertaald naar huishoudens die hierop lijken. Deze NT1 Taalgroeiers lijkt op het centrale profiel, echter hoeft het niet te zijn, maar geeft op basis van analyse een vergrote kans op de aanwezigheid van laaggeletterdheid.

Samenwerking in het veld

De ontwikkeling van het profiel is een samenwerking tussen Whooz als leverancier van klantsegmentatiedata en Cubiss en Rijnbrink als provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) voor bibliotheken in de regio’s Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Daarnaast zijn bij het project vier Gelderse bibliotheken betrokken uit de Food Valley werkgebied.

Vanuit Samenwerkende POI’s Nederland (SPN)  is voor 2023 budget beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van het profiel en het verder vergroten van de toepasbaarheid.

Meer weten?

Meld je aan voor een online infosessie op dinsdag 7 februari 2023. De sessies zijn vrij toegankelijk voor iedereen met interesse in het onderwerp.

14.00-15.00 | Infosessie NT1 Taalgroeiers. Aanmelden: communicatie@rijnbrink.nl
15.30-16.30 | Infosessie NT1 Taalgroeiers. Aanmelden: Ilse Pullens (i.pullens@cubiss.nl).