De 100e studiekring is een feit!

Het is feest! Het Platform Studiekringen50plus startte op 30 september de 100e studiekring in de Bibliotheek Velsen. Een mooi hoogtepunt tijdens de start van de ‘Week tegen Eenzaamheid’. In vijf jaar tijd is met behulp van het netwerk van bibliotheken het aantal studiekringen van 30 in Gelderland uitgegroeid naar 100 in Nederland!

Het hoofd fris en het hart jong

De methodiek van de studiekringen speelt in op de behoefte van mensen om te blijven leren, op de hoogte te blijven van maatschappelijke ontwikkelingen en een actief leven te leiden door het inzetten van hun talenten. Dit alles op positieve wijze door diverse, betekenisvolle contacten met anderen. Zo ontstaat doorgaans een hechte community, die zorg draagt voor elkaar en elkaars geestelijke activiteiten.

Deelnemers aan studiekringen verdiepen zich samen met anderen in nieuwe kennis, delen deze en wisselen hierover uit. Met als uiteindelijke doel dat deelnemers een bredere blik krijgen en zich ‘geestelijk rijker’ voelen. Dit draagt bij aan een positieve invloed op hun cognitieve en sociale gezondheid (mentaal en sociaal welbevinden), deelnemers voelen zich maatschappelijk verbonden, meer betrokken bij de samenleving en het draagt bij aan het verminderen van gevoelens van eenzaamheid.

De Bibliotheek & studiekringen

De samenwerking tussen de verschillende partners en het Platform heeft er voor gezorgd dat de verspreiding van de studiekringen via met name het landelijk netwerk van de bibliotheken een krachtige groei laat zien van het aantal studiekringen. Ervaringen zoals een studiekring die door haar gemeente om advies wordt gevraagd, tonen aan dat de studiekringen naadloos passen in de ontwikkeling naar maatschappelijk educatieve bibliotheken. Persoonlijke Ontwikkeling en een Leven Lang Leren zijn begrippen die 1 op 1 passen bij de studiekringen, Niet voor niets staan de studiekringen genoemd als voorbeeld in de Netwerkagenda bij de maatschappelijke opgave leven lang ontwikkelen.

Studiekringen door heel Nederland

Op de website van het Platform is de spreiding van de studiekringen te vinden. Daarbij valt op dat er nog een aantal witte vlekken zijn in met name het noorden en het zuiden van ons land. Ook in die regio’s zou het mooi zijn als de inwoners lid kunnen worden van een studiekring. Naast verdere uitbreiding van nieuwe studiekringen, is het ook belangrijk aandacht te houden voor bestaande studiekringen en hen te ondersteunen met kennisdeling, verbinding onderling en zo nodig ondersteunen bij problemen of het vinden van nieuwe aanwas. Deze taken hebben er in het verleden voor gezorgd dat de studiekringen in Gelderland overeind bleven en worden ook nu door een team enthousiaste vrijwilligers uitgevoerd. De ervaring is echter ook dat daar (bescheiden) financiële middelen voor nodig zijn en enige professionele ondersteuning bij gewenst is.

Hoe mooi zou het zijn als over twee jaar de 200e studiekring gestart gaat worden? Wie doet er mee? Meer weten? Ook een studiekring starten? Mail:
info@studiekringen50plus.nl