Aan de slag met impactgerichte subsidieafspraken

Bibliotheken en MFO’s richten zich steeds meer op activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke doelen, ondersteund door gemeentelijke subsidies. Traditioneel lag de nadruk met name op het beschikbaar stellen van informatie en het uitlenen van boeken. Gemaakte afspraken waren vooral kwantitatief, zoals het aantal uitleningen en leden. Tegenwoordig streven gemeentes en bibliotheken naar een kwalitatieve verantwoording die de publieke waarde van bibliotheken beter weergeeft.

In Kampen en Zwolle is deze vernieuwde aanpak verder onderzocht en uitgewerkt in samenwerking tussen de Bibliotheek en de gemeente. De belangrijkste inzichten uit deze trajecten zijn:

  • Informatieve besluitvorming: Gemeentelijke beslissers hebben genoeg informatie over de effecten van bibliotheekdiensten om effectief te sturen, zonder alle details te kennen. Dit houdt het werk behapbaar en de rapportages overzichtelijk.
  • Kosten en bijdragen inzichtelijk: Het is duidelijk wat bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven en wat de kosten zijn. Dit kan worden onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek of gerichte monitoring en evaluatie.
  • Belang van het proces: Hoewel het eindresultaat belangrijk is, is het proces om dit te bereiken nog belangrijker. De gesprekken tijdens dit proces zorgen voor beter begrip en samenwerking.

Zelf aan de slag?

Wil je zelf aan de slag met een nieuwe manier van verantwoorden en prestatieafspraken? Deze tips uit Zwolle en Kampen helpen je op weg:

  • Betrek de juiste mensen: Zorg dat de juiste personen, zowel vanuit de gemeente als de organisatie, aan tafel zitten. Astrid Vrolijk, directeur-bestuurder van OverO, benadrukt: “Ook collega’s binnen de gemeente weten van elkaar wat er in de andere portefeuille gebeurt, dus er ontstaat veel meer samenhang.
  • Begin klein: Start klein om te ontdekken wat iedereen nodig heeft. Bepaal welke effecten belangrijk zijn, wat de aandachtspunten voor de gemeente(raad) zijn en welke bestaande instrumenten eenvoudig ingezet kunnen worden.
  • Verbind vervolgstappen: Zorg dat het niet stopt bij het maken van effectketens en verandertheorieën. Verbind er vervolgstappen aan, zoals het verzamelen en presenteren van de juiste data. Denk na wat dit betekent voor de werkwijze binnen jouw organisatie en de externe communicatie om de impact te vergroten en het beter inzichtelijk te maken.

Meer tips? Lees onze publicatie waarin geleerde lessen en ervaringen worden gedeeld:

PUBLICATIE ‘WAARDE EN LEGITIMITEIT AANTONEN’

Op de themapagina Impact en data lees je meer over de Impactcyclus als basis voor het maken van impact. Onderdeel van deze cyclus is de aanpak van de verandertheorie zoals bij Kampen en Zwolle is uitgewerkt.

Meer weten? Ook gebruik maken van onze expertise en ervaring? Neem contact op met Monic Gierveld of Laurie de Zwart. Samen bouwen we aan bibliotheken met maatschappelijke impact.