De Bibliotheek en sociale media

Online en sociale media zijn voor bibliotheken goede kanalen om hun doelgroepen en stakeholders te bereiken. Hoe kunnen bibliotheken deze tools inzetten?

Op sociale en online media worden bibliotheken voornamelijk in relatie gebracht met boeken en verhalen. Waar op online media de relatie tussen kinderen en de bibliotheek naar voren komt, is er op social media meer aandacht voor de activiteiten die de bibliotheek organiseert, de plek voor studie, ontmoeting of sterk gebonden lokale binding.


Tevreden bezoekers

Social media is moeilijk te beheersen omdat het dé plek is om snel ervaringen en meningen te delen, bijvoorbeeld over een recent bezoek of een activiteit. Goede webcare én monitoring zijn daarom essentieel. Het opvolgen van klachten en vragen leidt tot tevreden bezoekers.

Met een social-mediamonitoringtool, zoals Obi4wan, kan inzichtelijk gemaakt worden wat er gebeurt met jouw merk (de Bibliotheek).


Geen social-mediastrategie
Opvallend is dat Twitter een populair social media kanaal is onder bibliotheken. Als er echter naar de doelgroep gekeken wordt, zijn deze vooral op andere kanalen te vinden. Bij promotie van bepaalde doelgroepgerelateerde activiteiten is het van belang af te vragen hoe de doelgroep het best bereikt kan worden. Geen social mediastrategie hebben is ongeveer hetzelfde als zonder licht in het donker lopen.

Een social-media strategie loont

Je hoort wat er wordt gezegd over jouw merk: de Bibliotheek. Als je kijkt naar waar je bezoekers zijn op social media, kun je inspelen op vragen en klachten van je klant. Dat leidt tot tevreden bezoekers van de Bibliotheek.


Bron afbeelding: Marketingfacts, verschillende social mediakanalen en het gebruik per leeftijd.

Dus als je als Bibliotheek actief bent op social media, neem de moeite om een social-mediastrategie te maken.
Volg daarvoor de onderstaande stappen:


  1. Bepaal je online en offline doelen.
  2. Bepaal wie je doelgroep is en wat hun mediagebruik is.
  3. Definieer je social media missie.
  4. Definieer je social media doelen.
  5. Omschrijf één of twee KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) voor ieder afzonderlijk doel.
  6. Bepaal je tactiek en kanalen.
  7. Kies een meetmethode voor iedere tactiek.


In een effectieve social-mediastrategie voor een Bibliotheek komt de keuze voor een kanaal pas later aan bod. Ga niet meteen twitteren, maar kijk eerst goed waar je doelgroep zich bevindt, wat zij daar doen (social listening) en hoe je met je doelgroep in gesprek raakt (conversatiemanagement).
De genoemde stappen zijn best complex, dus het advies is om rustig aan te beginnen. Zet steeds een klein stapje verder, door ervaring rijker geworden, in het beantwoorden van de behoefte van de doelgroep
.


Bekijk ook de onderstaande links voor meer informatie, achtergrond en onderzoek.