Inzicht in klantsegmenten

De vernieuwde Mosaïcrapportages zijn binnenkort
beschikbaar voor iedere Bibliotheek!


Bibliotheken werken samen met partners aan leesbevordering en participatie, organiseren duizenden activiteiten, lenen miljoenen boeken uit, bieden een studie-, werk- en ontmoetingsplek en willen dat iedere inwoner van Nederland mee kan doen in de samenleving. Alleen: hoe komen we te weten wat de inwoners van Nederland bezighoudt zodat we hier op kunnen inspelen?

De vernieuwde Mosaïc

Hoe meer je van je doelgroep weet, hoe beter je ze kunt vinden, boeien, activeren en binden. Klantsegmentatietools kunnen helpen om je werkgebied beter in beeld te krijgen. In de vernieuwde Mosaïc (de leverancier is Whooz) is alle kennis van elk huishouden in Nederland vertaald naar een klantsegment.

Alle huishoudens van Nederland zijn gegroepeerd op basis van gemeenschappelijk kenmerken, voorkeuren en gedrag. Deze kennis kan de Bibliotheek ondersteunen om meer klantgericht te werken en programmeren. Voor de komende twee jaar is deze vernieuwde Mosaïcdata landelijk beschikbaar gemaakt door de KB (Koninklijke Bibliotheek) en SPN (Samenwerkende POI’s Nederland).


PS: hebben wij dit niet eerder gezien?

Zeker! Tussen 2008 en 2011 is er in de bibliotheekbranche gewerkt met Mosaïc (a.k.a. Klant is Koningin) en in de periode daarna hebben een aantal bibliotheken zelfstandig gebruik gemaakt van deze data.


Klantsegmenten uitgelicht

Nederland kent ruim 7,7 miljoen huishoudens. In de vernieuwde Mosaïc zijn de huishoudens gesegmenteerd in 59 subsegmenten, die zijn samengevoegd in 11 segmenten. Het resultaat is een classificatie die een duidelijk beeld schetst van de Nederlandse consumenten voor wat betreft hun sociale demografie, levensstijl, cultuur en (koop)gedrag).


Bij het uitgeven van de Mosaïcrapporten worden de kenmerken van de segmenten meegeleverd.

Deze zomer wordt gewerkt aan een verdieping. Zo wordt het mogelijk om meer te weten te komen over specifieke interessegebieden van de verschillende segmenten die voor de Bibliotheek van belang zijn.


Wat gebeurt er nu?

Vanuit de SPN is samen met de Koninklijke Bibliotheek een kern- en analyseteam opgestart. Zij leveren in 2019 twee rapportages uit aan elke Bibliotheek in Nederland, te weten:

  1. Rapport werkgebied Bibliotheek versus provincie of gemeente + inzicht in alle klantsegmenten
  2. Rapport werkgebied Bibliotheek versus ledenbestand Bibliotheek + verdieping klantsegmenten.

Hoe gaat het verder?


Binnenkort verschijnt het aanvraagformulier voor de rapporten op de SPN-website. Rijnbrink is een de drie POI’s die de rapporten kan uitdraaien. Voor alle Overijsselse en Gelderse Bibliotheken is daarom rapport 1 al aangevraagd en deze wordt in de eerste helft van juli uitgeleverd aan de marcom-er en directeur van elke Bibliotheek. Voor rapport 2 is informatie van de Bibliotheek nodig en ontvang je een mail met informatie over hoe dit aangevraagd kan worden.


En dan?
Je heb het rapport gelezen en het Excelbestand bestudeerd. En dan? Uiteindelijk is het aan elke Bibliotheek zelf om te bepalen hoe je de data voor je laat werken.
Wij zijn benieuwd welke plannen je hebt en deel deze ook vooral in Biebtobieb-groep.


Ondersteuning
Weet je niet zo goed waar je moet beginnen? Laat het ons weten en dan bekijken we samen hoe je de data goed kunt gebruiken.

Meer weten?

Riet en Theo (zie paars kader) behoren tot het grootste klantsegment van Nederland. Benieuwd wat er nog meer over hen bekend is?

Of geïnteresseerd in de andere klantsegmenten? Bekijk de gehele brochure van WHooz in de Bieb-to-biebgroep.