Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Updates coronavirus

Het Coronavirus stelt ons voor een uitdaging, die we vooral samen moeten aangaan. Op deze pagina gaan we informatie delen over onze bereikbaarheid, de maatregelen die we hebben genomen vanwege het coronavirus en de verdere acties die nu of op korte termijn worden opgepakt.

De dienstverlening van ons team bedrijfsvoering loopt gewoon door volgens afspraak en waar nodig passen we die in afstemming met de bibliotheek aan. Ook de netwerkprogramma’s lopen door waar mogelijk. Uiteraard wordt gekeken naar en gebruik gemaakt van alternatieve vormen van overleg en communicatie. Onze medewerkers werken zo veel mogelijk thuis, maar zijn telefonisch en per mail goed te bereiken.

Wil je hierover contact? Vul dan het formulier in op deze pagina.

Heb je een vraag, opmerking of suggestie? Stuur die dan in. We reageren zo snel mogelijk.

Ga naar het reactieformulier


Hoe zorgen wij ervoor dat de Bibliotheek zichtbaar blijft? Nu de Bibliotheken gesloten zijn is het aanbieden van alternatieve dienstverlening prioriteit nummer 1. Rijnbrink werkt daarom aan de volgende vraagstukken:

Rijnbrink is niet alleen werkgever van medewerkers bij Rijnbrink, maar ook van medewerkers bij bibliotheken. Daarnaast adviseert ons team HRM directies en leidinggevenden van bibliotheken.

De meest voor de hand liggende vragen in het kader van werkgeverschap zijn inmiddels uitgewerkt en worden hier gedeeld. Sommige werkgeverszaken worden landelijk door de VOB opgepakt. We wachten de uitkomst daar van af.

pdfUpdate Veelgestelde HRM-vragen V3 09-04-2020

pdfUpdate Veelgestelde HRM-vragen V2 24-3-2020

Verder maakten we voor leidinggevenden en voor alle thuiswerkers een reeks tips om deze periode effectief door te komen.

pdfTips voor Ondersteuning aan (zieke) collega's v 02-04-20

pdfTips voor Thuiswerken #1 - productiviteit en energie v 26-03-20

pdfTips voor Thuiswerken #2 - thuiswerken met kinderen v 26-03-20

pdfTips voor Thuiswerken #3 - thuis werken, samenwerken en tools v 30-03-20

Informatie rijksoverheid over coronavirus en gezondheid

In onderstaand overzicht vind je activiteiten voor leren & ontwikkelen die nu voor jou en je medewerkers beschikbaar zijn. Daarbij vermelden we ook de Rijnbrink coaches met wie je contact op kunt nemen voor meer informatie of om eens mee te sparren over wat de nieuwe informatie betekent voor jouw werk. De komende weken worden er veel aanvullingen (webinars, e-learnings etc) verwacht vanuit het hele land, daarom werken we dit document regelmatig bij. Heb je zelf een suggestie, meld die dan via . Zie ook het landelijke platform www.BibliotheekCampus.nl

pdfUpdate Leren en ontwikkelen V2 26-03-20

pdfLeren & Ontwikkelen V1 20-03-20

KB, VOB en SPN hebben geregeld dat alle ruim 6.000 medewerkers van openbare bibliotheken, POI’s en landelijke organisaties drie maanden lang gratis online trainingen van GoodHabitz kunnen doen. Rijnbrink Campus ondersteunt de Overijsselse en Gelderse bibliotheken desgewenst bij het opstarten van dit leertraject, bij de praktische organisatie en bij communicatie-activiteiten, zoals een activeringscampagne. Neem bij vragen contact op met

pdfGood Habitz - vraag en antwoord 06-04-20  

Bij Rijnbrink werken allerlei specialisten die bibliotheken en culturele organisaties adviseren en ondersteunen. Op dit moment nog voor een deel vanuit de reguliere dienstverlening en voor een deel vanuit de alternatieve dienstverlening.

Financiën

Het team Financiën stelde op basis van vragen onderstaande FAQ en toelichting op. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt aan de hand van nieuwe vragen en inzichten. 

 pdfVeelgestelde financiële vragen v 01-04-2020

 pdfToelichting op de NOW-regeling v 02-04-20

Informatie rijksoverheid over financiële regelingen