Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Updates coronavirus

Het Coronavirus stelt ons voor een uitdaging, die we vooral samen moeten aangaan. Op deze pagina gaan we informatie delen over onze bereikbaarheid, de maatregelen die we hebben genomen vanwege het coronavirus en de verdere acties die nu of op korte termijn worden opgepakt.

De dienstverlening van ons team bedrijfsvoering loopt gewoon door volgens afspraak en waar nodig passen we die in afstemming met de bibliotheek aan. Ook de netwerkprogramma’s lopen door waar mogelijk. Uiteraard wordt gekeken naar en gebruik gemaakt van alternatieve vormen van overleg en communicatie. Onze medewerkers werken zo veel mogelijk thuis, maar zijn telefonisch en per mail goed te bereiken.

Wil je hierover contact? Gebruik dan het reactieformulier dat rechts van deze tekst staat.

Heb je een vraag, opmerking of suggestie? Stuur die dan in. We reageren zo snel mogelijk.

Ga naar het reactieformulier


Ja! De bibliotheken mogen weer open vanaf 11 mei.  Wat moet je hiervoor weten?

Wij hebben relevante informatie rondom de opening op een rij gezet voor de bibliotheken. Denk aan een checklist bij opening, antwoord op de vraag rondom rusttijd van boeken maar ook protocollen van bijvoorbeeld muziekscholen en onderwijs.

– dit overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd  –

Kerndocumenten voor als je in de Bibliotheekbranche werkt:

 Bekijk de hele lijst ...

Hoe zorgen wij ervoor dat de Bibliotheek zichtbaar blijft? Nu de Bibliotheken gesloten zijn is het aanbieden van alternatieve dienstverlening prioriteit nummer 1. Rijnbrink werkt daarom aan de volgende vraagstukken:

In de culturele sector heersen grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. De impact van het coronavirus op culturele instellingen en zzp’ers is groot. Gedupeerden vragen zich af welke maatregelen er getroffen worden om hen door de crisis heen te loodsen. Onderstaand document geeft een beeld van waar gemiste inkomsten of financiële schade gemeld kunnen worden.

pdfOverzicht_Cultuur_v_23-04-20 

CULTUUREDUCATIE - Team Cultuureducatie werkt vanuit huis waar de adviseurs telefonisch en per mail goed te bereiken zijn. Heb je vragen over cultuureducatie thuis, doorbetaling van kunstvakdocenten of is er iets anders dat je hen wilt voorleggen met betrekking tot de coronacrisis? ? Neem dan gerust contact met ze op.

MUSIDESK - Team Musidesk start vanaf maandag 11 mei de dienstverlening weer op!
Hoewel het kantoor van Musidesk voorlopig nog gesloten is, kan er wel weer (orkest)bladmuziek geleverd worden en ook kun je weer materiaal retourneren.  

Op de website van Musidesk vind je onder  ‘veel gestelde vragen’ antwoord op veel vragen.

Hier lees je ook regelmatig een update van informatie over de coronamaatregelen en de gevolgen die dit heeft voor de dienstverlening van Musidesk.
De adviseurs van Musidesk werken tot nadere berichtgeving nog niet op kantoor, zij werken thuis en zijn telefonisch en per mail bereikbaar.

pdfContactgegevens_team_Musidesk_20-05-20.pdf

Heb je vragen over Landelijke Dienstverlening Bladmuziek dan kun je mailen naar .

Heb je vragen over de FASO Dienstverlening, mail dan naar 

Rijnbrink is niet alleen werkgever van medewerkers bij Rijnbrink, maar ook van medewerkers bij bibliotheken. Daarnaast adviseert ons team HRM directies en leidinggevenden van bibliotheken.

De meest voor de hand liggende vragen in het kader van werkgeverschap zijn inmiddels uitgewerkt en worden hier gedeeld. Sommige werkgeverszaken worden landelijk door de VOB opgepakt. We wachten de uitkomst daar van af.

pdfUpdate veelgestelde HRM-vragen V3 9-4-20

pdfUpdate veelgestelde HRM-vragen V2 24-3-20

Verder maakten we voor leidinggevenden en voor alle thuiswerkers een reeks tips om deze periode effectief door te komen.

pdfTips voor Ondersteuning aan (zieke) collega's v 02-04-20

pdfTips voor Thuiswerken #1 - productiviteit en energie v 26-03-20

pdfTips voor Thuiswerken #2 - thuiswerken met kinderen v 26-03-20

pdfTips voor Thuiswerken #3 - thuis werken, samenwerken en tools v 30-03-20

Informatie rijksoverheid over coronavirus en gezondheid

In onderstaand overzicht vind je activiteiten voor leren & ontwikkelen die nu voor jou en je medewerkers beschikbaar zijn. Daarbij vermelden we ook de Rijnbrink coaches met wie je contact op kunt nemen voor meer informatie of om eens mee te sparren over wat de nieuwe informatie betekent voor jouw werk. De komende weken worden er veel aanvullingen (webinars, e-learnings etc) verwacht vanuit het hele land, daarom werken we dit document regelmatig bij. Heb je zelf een suggestie, meld die dan via . Zie ook het landelijke platform www.BibliotheekCampus.nl

Update Leren & Ontwikkelen V4 01-05-20

pdfUpdate Leren & Ontwikkelen V3 09-04-20

pdfUpdate Leren & Ontwikkelen V2 26-03-20

pdfLeren & Ontwikkelen V1 20-03-20

KB, VOB en SPN hebben geregeld dat alle ruim 6.000 medewerkers van openbare bibliotheken, POI’s en landelijke organisaties drie maanden lang gratis online trainingen van GoodHabitz kunnen doen. Rijnbrink Campus ondersteunt de Overijsselse en Gelderse bibliotheken desgewenst bij het opstarten van dit leertraject, bij de praktische organisatie en bij communicatie-activiteiten, zoals een activeringscampagne. Neem bij vragen contact op met

pdfGood Habitz - vraag en antwoord 06-04-20  

Het team Financiën stelde op basis van vragen onderstaande FAQ en toelichting op. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt aan de hand van nieuwe vragen en inzichten. 

pdfUpdate veelgestelde financiële vragen V2 22-04-20

pdfBijlage - Stappenplan Impactanalyse

 pdfVeelgestelde financiële vragen v 01-04-20

 pdfToelichting op de NOW-regeling v 02-04-20

Informatie rijksoverheid over financiële regelingen

Bij Rijnbrink werken allerlei specialisten die bibliotheken en culturele organisaties adviseren en ondersteunen. Op dit moment nog voor een deel vanuit de reguliere dienstverlening en voor een deel vanuit de alternatieve dienstverlening.