Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Xpeditie On Tour

Door: Oyfo Kunst & Techniek, penvoerder voor CultuurwijsHengelo, het CmK-programma voor Hengelo
Thema: Handy Tools voor de icc'er

XCE On Tour Hengelo

Het scharnier voor samenwerking binnen cultuuronderwijs is de icc'er. Die verbindt de culturele omgeving met de school en zorgt voor draagvlak binnen het team. Een icc'er heeft zo bezien een externe en een interne rol. Op die laatste (interne) rol wil penvoerder Oyfo eens apart de nadruk leggen. Welke tools kunnen de icc'er helpen om het eigen team te enthousiasmeren? Hoe vertel je je verhaal en hou je de leerlijn goed op de rails?
Twee bruikbare hulpmiddelen voor de icc' er staan tijdens het programma centraal. Er is nog niet bepaald welke dat zijn, maar ze moeten in 30 - 40 minuten per tool uitgelegd, toegelicht en uitgedeeld kunnen worden. Want er is één tool waar de icc'er altijd gebrek aan heeft en dat is tijd.
Het programma is toegankelijk voor icc'ers uit heel Overijssel. Daarom wil Oyfo de omvang in tijd beknopt en behapbaar houden. De toegang is gratis.

Binnenkort volgt meer informatie over procedure van aanmelden en de locatie.

Contactpersoon: Ben Kamphuis