Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

XC2019 Header

Door: Elke Wiss, De Denksmederij
Doelgroep: O,C: Deze werksessie is specifiek bedoeld voor genoemde doelgroepen, gezien het onderwerp.

ws03 Elke WissHet ontwikkelen en uitdragen van een visie vraagt onderzoek. Een moment van niet-weten, vragen stellen, stilstaan. Om daarna te kunnen versnellen, antwoorden te vinden en die antwoorden vervolgens weer te bevragen.
Een socratisch gesprek is een 'denkgesprek'. Het is een reflectief gesprek, een onderzoeksgesprek.

In een socratisch gesprek onderzoek je wat je eigenlijk denkt en waar je dat denken op baseert. Je komt erachter hoe jij oordeelt over een bepaalde situatie en waarom. 
Je ontdekt vaak normen, vooronderstellingen, morele oordelen, mensbeelden waarvan je niet wist dat je ze had. 
In een groep wordt helder welke opvattingen over een bepaald thema dominant zijn en welke onderbelicht.

Kijk voor meer informatie op: www.denksmederij.nl

XC2019 Footer