Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

XC logoliggend spotlight met logo

Marian van Miert van het LKCA en Jessica Harmsen nemen je mee in de actualiteit van het werkveld van de cultuurcoach. Voor gemeenten/bestuurders en cultuurcoaches/combinatiefunctionarissen.

de cultuurcoach van morgen logo lkcaDe cultuurcoach doet niet anders dan cultuur en onderwijs combineren. Hij is dan ook niet voor niets een 'combinatiefunctionaris'. Sinds 2008 kent Nederland cultuurcoaches. Na een eerdere inventarisatie onder cultuurcoaches heeft het LKCA in 2017 opnieuw de stand van zaken in het werkveld van de cultuurcoach onderzocht.

Verbinder tussen school en culturele veld

Sinds 2008 kent Nederland cultuurcoaches. In 2017 inventariseerde het LKCA het werkveld van de cultuurcoaches. In deze sessie hoor je de conclusies en aanbevelingen die deze inventarisatie opleverde.

We maken een stapje naar een actuele praktijk. Welke ontwikkelingen zijn gaande in onderwijs, cultureel en sociaal domein? Wat betekent dit voor de samenwerking tussen de gemeente, scholen, culturele partners, verenigingen en het sociale domein? Wat hebben we van elkaar nodig en welke rol kan de cultuurcoach daarin spelen?

Samen maken we een ontwerp van de cultuurcoach in de omgeving van morgen.

De rollentest helpt ons op weg. Deze test geeft cultuurcoaches, maar ook beleidsmakers en werkgevers, een beeld van de rollen die cultuurcoaches kunnen vervullen op de brug tussen school en culturele instelling.

de cultuurcoach van morgen marian van miert

XC2018 Footer meisje