Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

XC logoliggend spotlight met logo

Werksessies tweede ronde

Hoewel gericht op verschillende doelgroepen zijn alle werksessies voor iedereen toegankelijk. Schroom dus niet om je in te schrijven als een sessie je aanspreekt. In verband met scholen die een continurooster hebben is instappen op elk moment van de dag mogelijk tot de start van de tweede ronde werksessies.


Speciaal voor het onderwijs: Dat wat je leert, kun je de volgende dag direct in de praktijk brengen!

Voor het onderwijs en cultuurcoaches/combinatiefunctionarissen: Marjo Berendsen en Stéfanie van Tuinen van SLO nemen je mee in de wereld van toekomstgericht onderwijs.

Voor alle deelnemers: Denk en praat mee over het onderwijs van de toekomst, beginnend bij morgen.

Voor het onderwijs: Na deze werksessie door de Toonwerkplaats en Studio Z ben je zelf in staat digitale media op een creatieve manier te gaan gebruiken in de klas.

Aan de hand van good practices gaan we met elkaar in gesprek over inspirerende en praktische mogelijkheden voor borging van cultuureducatie. Speciaal voor het onderwijs en culturele instellingen/cultuuraanbieders.

Marian van Miert van het LKCA en Jessica Harmsen nemen je mee in de actualiteit van het werkveld van de cultuurcoach. Voor gemeenten/bestuurders en cultuurcoaches/combinatiefunctionarissen.

Speciaal voor het onderwijs geeft Theater Sonnevanck een werksessie over het bespreken van theaterbeleving met kinderen.

In deze verdiepende training leer je hoe je met de 5 niveaus van procesgerichte didactiek het eigenaarschap van het proces bij de leerling kan leggen. We bouwen hierbij voort op de basiskennis van deze didactiek. Basiskennis over procesgerichte didactiek is gewenst.

XC2018 Footer meisje