Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

XC2019 Header

Door: Ben Kamphuis, projectleider verdieping CultuurWijs Hengelo en Collin Vaneker, Projectleider Cultuureducatie Enschede
Doelgroep: O,C,G

Scholen met een visie op cultuureducatie? Ja graag!

In deze werksessie stellen Collin Vaneker en Ben Kamphuis je 10 vragen. Deze vragen vormen de kern van hoe je een traject tot visieontwikkeling aanpakt en invult. Na elke vraag lichten de projectleiders van Cultuurwijs Hengelo en Cultuureducatie Enschede toe welke keuzes zij zelf maakten voor Hengelo en Enschede en verhelderen zij de accenten en verschillen. Vergelijk jouw visie met die van de twee steden en ontdek daardoor de contouren van je eigen aanpak, passend bij jouw situatie.

Enschede en Hengelo zijn beide zelfstandige CmK-gebieden, die op een eigen manier invulling geven aan visieontwikkeling door scholen.

Kijk voor meer informatie op: www.cultuurwijshengelo.nl en www.cultuureducatie-enschede.nl

ws04 Ben Kamphuis ws04 Collin Vaneker

XC2019 Footer