Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

XC2019 Header

Werksessies

Tijdens Xpeditie Cultuureducatie zijn er twee rondes met boeiende werksessies. Hoewel deze werksessies op verschillende doelgroepen zijn gericht, zijn ze voor iedereen toegankelijk. Last van keuzestress? We geven per werksessie aanbevelingen voor welke doelgroepen we denken dat de inhoud aansprekend is. Maar schroom niet om je in te schrijven als een sessie je aanspreekt en jij tot een andere doelgroep behoort.

Doelgroepen werksessies

O = leerkrachten (ook ICCers en contactpersonen cultuur), directeuren en bestuurders van scholen uit het Primair Onderwijs

A = culturele instellingen (ook bibliotheken en musea), ZZp-ers en aanbieders educatieve projecten

G = beleidsmedewerkers en bestuurders cultuur en onderwijs van gemeenten

C = combinatiefunctionarissen cultuur/cultuurcoaches


XC2019 Footer