Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

XC2019 Header
12.30 uur Inloop
13.00 uur - Opening door dagvoorzitter Wendelien Wouters
- Uitreiking ICC certificaten
- Lancering digitale portal met overzicht van cultuureducatieaanbod in Overijssel
- Keynote spreker Barbara Brouwer: The Circle of Talent
14.00 uur Pauze
14.20 uur Werksessies ronde 1 (nummers 1 t/m 8)
15.20 uur Pauze
15.50 uur Werksessies ronde 2 (nummers 9 t/m 15)
16.50 uur Afsluiting Xpeditie
17.00 uur Aansluitend drankje

XC2019 Footer