Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

XC2019 Header

Wat is Xpeditie Cultuureducatie?

Xpeditie Cultuureducatie is de jaarlijkse Overijsselse bijeenkomst voor betrokken partijen bij cultuureducatie. Het doel van Xpeditie Cultuureducatie is elkaar ontmoeten, informeren en inspireren.

Doelgroepen zijn:

  • onderwijs (leerkrachten-teams-, ICC’ers, directie, bestuurders)
  • gemeenten (ambtenaren, wethouders)
  • cultuuraanbieders (kunstenaars, culturele- en erfgoedinstellingen- ook bibliotheken en musea-, gezelschappen, kunstvakdocenten, zzp’ers)
  • cultuurcoaches/combinatiefunctionarissen

Samenwerking

Rijnbrink organiseert Xpeditie Cultuureducatie in 2019 voor de vijfde keer. In de eerste vier jaren gebeurde dat steeds met een (CmK) partner uit één van de 4 grote steden. Bij editie 2019 is er voor het eerst geen externe partner bij de organisatie betrokken, wel wordt met de grootstedelijke partners cultuureducatie samengewerkt.

Effect en ontwikkelingen van cultuureducatie

De jaarlijkse organisatie van Xpeditie Cultuureducatie is een onderdeel van de CmK en CAB aanvragen Rijnbrink 2017/2020. Het past in de beleidswens van de provincie om de effecten van cultuureducatie en de ontwikkelingen op het gebied van advisering, deskundigheidsbevordering en onderzoek aan een breder publiek zichtbaar te maken. Bovendien is Xpeditie Cultuureducatie een gelegenheid om te netwerken en onderlinge relaties te verstevigen.

Xpeditie Cultuureducatie 2019: Visie, basis voor cultuureducatie – Papier en praktijk

Borging en implementatie van cultuureducatie in het onderwijs lukt alleen als er een visie op cultuureducatie is. Als je zelf een visie hebt, kun je die gemakkelijker delen met anderen. Een basis van waaruit keuzes gemaakt kunnen worden. Een visie als houvast, maar ook als luis in de pels. Want het ontwikkelen en doorvertalen van die visie vraagt om evaluatie, reflectie en tijd nemen om na te denken en keuzes te maken.

Het team van Rijnbrink Cultuureducatie wil deelnemers aan Xpeditie Cultuureducatie prikkelen om na te denken over hun visie als basis voor cultuureducatie. Bovendien is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp. En over andere zaken natuurlijk.

XC2019 Footer