Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

XC2019 Header

Ga je mee op Xpeditie Cultuureducatie?

Thema: ‘Visie, basis voor Cultuureducatie – Papier en praktijk’

Borging en implementatie van cultuureducatie in het onderwijs lukt alleen als er een visie op cultuureducatie is. Als je zelf een visie hebt, kun je die gemakkelijker delen met anderen. Een visie als houvast, maar ook als luis in de pels. Want visie vraagt om reflectie en keuzes maken.

Xpeditie laat je nadenken over je visie op cultuureducatie. En over je rol in visieontwikkeling  en – uitvoering. Manieren van visieontwikkeling, maar ook (voorbeelden van) uitvoering, facilitering en onderzoek komen aan bod. Je ontvangt onder meer praktische handvatten om direct toe te kunnen passen. En door de voorbeelden die je krijgt van hoe je visie ontwikkelt, vertaalt en vasthoudt, kun je een brug naar de praktijk slaan.

Uit heel Overijssel komen professionals die werken aan cultuureducatie op woensdag 22 mei naar de Stadsgehoorzaal in Kampen. Xpeditie Cultuureducatie richt zich op leerkrachten, directeuren en bestuurders van scholen, culturele commissies, culturele instellingen, ZZP –ers en aanbieders van educatieve projecten, beleidsmedewerkers en bestuurders cultuur en onderwijs van gemeenten, combinatiefunctionarissen cultuur, cultuurcoaches en studenten van PABO’s, kunstvakopleidingen en Artez. Laat je verrassen door het veelzijdige programma, meld je aan en laat ons via het aanmeldingsformulier weten welke werksessies jou het meest aanspreken!

XC2019 Footer