Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

XC logoliggend spotlight met logo

De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. Kinderen moeten vaardigheden leren die belangrijk zijn voor de toekomst: 21e eeuwse vaardigheden. Zelfbewust, kritisch, oplossingsgericht en niet bang om te proberen!

Hoe kan het onderwijs hier in mee gaan? Steeds vaker stellen we elkaar deze vraag. En.. ook het onderwijs zelf verandert en daarmee ook de rol en positie van cultuureducatie. Hoe kijken leerkrachten, directeuren en bestuurders van scholen, culturele organisaties en zelfstandigen, beleidsmedewerkers cultuur en combinatiefunctionarissen cultuur hier tegenaan en hoe zien zij hun rol binnen cultuureducatie van de (nabije) toekomst? Xpeditie Cultuureducatie 2018 prikkelt om hier over na te denken!

In Overijssel hechten we grote waarde aan een stevige verankering van Cultuureducatie in het primair Onderwijs. Gedeputeerde Hester Maij, Landbouw, Tuinbouw en Cultuur is tijdens de Xpeditie persoonlijk aanwezig om samen van gedachten te wisselen over de veranderende onderwijsbehoefte.

Xpeditie Cultuureducatie: over cultuureducatie van morgen

XC2018 Footer meisje