Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

XC logoliggend spotlight met logo
13.45 Ontvangst
14.00 Officiële opening met Gedeputeerde Hester Maij / uitreiking ICC-certificaten
14.15 - 15.15 Werksessies ronde 1 *
15.15 - 15.30 Pauze
15.30 - 15.40

Visie van de provincie: Gedeputeerde Hester Maij over de toekomst van cultuureducatie in Overijssel.

15.40 - 16.40 Key note Claire Boonstra: het onderwijs waar we naar streven
16.40 - 17.00 Pauze (met eten en drinken)
17.00 - 18.00 Werksessies ronde 2 *
18.00 Afsluiting & borrel

* Hoewel gericht op verschillende doelgroepen zijn alle werksessies voor iedereen toegankelijk. Schroom dus niet om je in te schrijven als een sessie je aanspreekt. In verband met scholen die een continurooster hebben is instappen op elk moment van de dag mogelijk. Opgave en betaling van te voren is wel noodzakelijk.

XC2018 Footer meisje