Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

De Overijsselse Bibliotheken, de Lerarenopleiding Basisonderwijs van Saxion Enschede en nieuwkomersscholen stimuleren met ThuisTaal de taalontwikkeling in vluchtelingengezinnen.

Om toegang te krijgen tot de Nederlandse samenleving is het noodzakelijk dat vluchtelingen de taal leren. Wanneer zij de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, lopen zij een verhoogd risico op een taalachterstand. Kinderen die op jonge leeftijd al een taalachterstand oplopen, kunnen dit op latere leeftijd moeilijk inhalen. Met het project ThuisTaal slaan Overijsselse Bibliotheken en de Lerarenopleiding Basisonderwijs van het Saxion Enschede de handen ineen om taalachterstanden en laaggeletterdheid binnen vluchtelingengezinnen te bestrijden. Het doel: iedereen volwaardig en zelfstandig laten meedoen in de samenleving.  

Samen met partners de juiste gezinnen bereiken

ThuisTaal is onderdeel van de doorgaande lijn Jeugd en Participatie. In het project wordt nauw samengewerkt met nieuwkomersscholen. Zij kennen de gezinnen en verzorgen de aanmeldingen. De gezinnen stromen na ThuisTaal door naar de VoorleesExpress. Door deze nauwe samenwerking bereiken we de juiste gezinnen en komen we samen met Bibliotheken en andere partners tot een passend aanbod om vluchtelingengezinnen te ondersteunen in hun taalontwikkeling.

Pabo-studenten stimuleren taalontwikkeling

Derdejaars pabo-studenten van het Saxion Enschede worden vanuit het vak Nederlands gekoppeld aan een gezin. Zij bezoeken het gezin wekelijks op AZC Almelo en in Twentse gemeentes. Ze lezen de kinderen voor, praten over boeken, doen talige spelletjes en oefeningen en bezoeken samen met het gezin de Bibliotheek. Hierdoor verbetert de Nederlandse woordenschat van de vluchtelingenkinderen en neemt het leesplezier toe. Ook geven de studenten ouders handvatten om het voorlezen over te nemen en het taalgebruik te stimuleren.

Kennismaken met de Bibliotheek

ThuisTaal verbindt mensen met verschillende sociaal culturele achtergronden en zorgt voor wederzijds begrip. Vluchtelingengezinnen raken bekend met maatschappelijke voorzieningen zoals de Bibliotheek en vergroten zo hun sociale netwerk. Studenten leren de thuissituatie van de vluchtelingenkinderen kennen en realiseren zich welke invloed een geïntegreerde thuis-school-aanpak heeft op de taalontwikkeling. Hierbij ontwikkelen zij materialen die thuis en op nieuwkomersscholen kunnen worden gebruikt. 

Aan de slag met ThuisTaal

ThuisTaal is ontwikkeld in regio Twente, in samenwerking met de Overijsselse Bibliotheken en de Lerarenopleiding Basisonderwijs van het Saxion in Enschede. Inmiddels zijn ook andere Bibliotheken de mogelijkheden aan het verkennen om ThuisTaal in samenwerking met lokale samenwerkingspartners op te zetten. Zo wordt er in Deventer na een succesvolle pilot in het voorjaar, ingezet op een vervolg. Wil je ook aan de slag met ThuisTaal? Rijnbrink deelt graag haar kennis, ervaringen en materialen en we ondersteunen je bij het opzetten van ThuisTaal. Meer weten? Neem dan contact op Karien van Buuren via .

De Koninklijke Bibliotheek heeft ThuisTaal als innovatief project aangemerkt en een startsubsidie verstrekt. Daarnaast wordt ThuisTaal gesteund door de Werkgroep Vluchtelingen & Educatie van de samenwerkende fondsen. Het project is een initiatief van Rijnbrink in samenwerking met Saxion Enschede en de Overijsselse Bibliotheken. Bij het project zijn ook andere partners betrokken als het COA Almelo, de Globe Enschede, de Horizon Hengelo en het Palet Almelo.