Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit kunnen scholen en culturele aanbieders een financiële ondersteuning aanvragen voor drie soorten projecten op het gebied van cultuureducatie.

Inmiddels is de regeling voor schooljaar 2017/2018 gesloten. Vanaf 1 april tot en met 1 juni 2018 kunnen scholen en cultuuraanbieders uit Overijssel weer een aanvraag indienen voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor schooljaar 2018/2019. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen.

 Het doel van de regeling is het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het PO door:

  • duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door samenwerking tussen primair onderwijs en culturele omgeving;
  • verdiepen van cultuureducatie op scholen die ook in 2013-2016 deelnamen aan de regeling;
  • vergroten van het aantal deelnemende scholen.

In Overijssel is Rijnbrink verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in 21 gemeenten (alle gemeenten exclusief Zwolle, Deventer, Enschede en Hengelo).

Projecten

Scholen en culturele aanbieders kunnen financiële ondersteuning bij Rijnbrink aanvragen voor drie soorten projecten:

  1. Het borgen van het proces en de resultaten van huidige CmK projecten (alleen aan te vragen door scholen die al deelnemen aan een CmK project).
  2. Het implementeren van reeds ontwikkelde leerlijnen en deskundigheidstrainingen op een school die tot dusver niet heeft deelgenomen aan CmK (nieuwe scholen).
  3. Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe leerlijnen en deskundigheidstrainingen op nieuwe scholen.

Criteria

Aanvragen    mijnrijnbrink.nl

Denkkader voor Cultuureducatie met Kwaliteit geeft houvast

In opdracht van Rijnbrink publiceerde Karin Kotte afgelopen maand een denkkader voor Cultuureducatie met Kwaliteit. De publicatie komt voort uit jarenlange ervaring als trainer van Interne Cultuurcoördinatoren bij Rijnbrink en gesprekken met leerkrachten, schooldirecteuren, cultuuraanbieders, kunstvakdocenten en adviseurs cultuureducatie. “Leerkrachten weten intuïtief vaak wel wat het potentieel is van cultuureducatie, maar vinden het lastig om over deze meerwaarde met collega’s te communiceren,” aldus Karin. Zij ontwikkelde voor scholen en instellingen het denkkader dat houvast biedt bij de vormgeving van cultuurbeleid op school. Het denkkader maakt duidelijk waar cultuureducatie over gaat en geeft grip en vormt de brug tussen beleid en praktijk.

Interesse? Klik hier voor de digitale versie.

Veel gestelde vragen

Met onderstaande vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan zijn. Als uw vraag er niet bij staat, dan kunt u die mailen aan:  o.v.v vragenlijst. Wij zorgen er dan voor dat u snel antwoord krijgt en plaatsen de vraag ook in deze lijst.

Veel gestelde vragen