Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Algemeen

Bibliotheek Midden-Brabant heeft het creëren van sociaal toegevoegde waarde als belangrijkste doelstelling opgenomen in het beleidsplan 2016-2019, getiteld ‘Aangenaam Kennis Maken’. Het is de missie van Bibliotheek Midden-Brabant om de wereld van mensen groter te maken, om te komen tot een sterk Midden-Brabant. Daartoe zijn vier resultaatsgebieden gedefinieerd: we maken mensen zelfredzamer – we bieden talenten de ruimte – we verbinden mensen met elkaar – we zijn letterlijk dichtbij.

Directeur/bestuurder Herman Horst lichtte de doelstellingen kort toe en deelde een lastige vraag: “Om te weten wat we bereiken en aan te tonen wat onze toegevoegde waarde en maatschappelijke betekenis is, is het nodig om te meten. Hoe kunnen we onze middelen daarvoor zo goed en efficiënt mogelijk inzetten?”

Lankes signaleert een tegenstrijdigheid. “Politici willen graag data, ze voelen zich daar comfortabel bij. Vervolgens worden bibliotheken ‘aangevallen’ op het feit dat ze boeken verzamelen en uitlenen, want tegelijkertijd hechten politici veel waarde aan innovatie. Waarop bibliotheken zich weer haasten om te vertellen dat ze volop bezig zijn met vernieuwing. Maar hoe we dat zichtbaar maken? If we present numbers the way we used to do, without a narrotive… Het gaat om het onderliggende verhaal en de betekenis. Deel resultaten dus op een ándere manier”, luidt het dringende advies van Lankes. “Zorg dat politici onderdeel zijn van de innovatie. Bibliotheken zijn de ogen en oren van de overheid; wij kunnen inspelen op de actuele vragen! Viewing yourself as a government service, will help.” Hoewel het verhaal dus belangrijk is, blijven data ook van belang, aldus Lankes: “Zorg ervoor dat je medewerkers het belang inzien van het verzamelen van data. Maak keuzes door prioriteiten te stellen en meet die prioriteiten. En: durf je gebruikers te bevragen en zorg ervoor dat gebruikers je informatie terug kúnnen geven.”

www.bibliotheekmb.nl

Bibliotheek Rivierenland is initiatiefnemer van het project SamenWel!. In samenwerking met Ziekenhuis Rivierenland en GGD Gelderland-Zuid en met steun van onder meer Rijnbrink is het online platform SamenWel.nl opgericht waar mensen informatie vinden over gezond leven. Het doel is om mensen via leuke filmpjes en een overzicht van activiteiten enthousiast te maken om mee te doen en gezond te leven.

Annet Roose, programmaleider bij Bibliotheek Rivierenland wilde van David Lankes onder andere weten hoe ze de betrokkenheid van lokale partijen/bedrijven kan vergroten. Lankes complimenteerde de initiatiefnemers en vroeg in hoeverre het project gelieerd is aan de collectie en programmering van de bibliotheek. “Zover zijn we nog niet, dat is een volgende stap”, aldus Roose. Lankes: “Als je door een event wordt getriggerd, is het mooi als de bibliotheek het kan linken aan de collectie, aan andere deelnemers die je weer doorverwijzen, aan nieuwe connecties, et cetera.” Hij gaf Bibliotheek Rivierenland enkele praktische tips: “Deel de info over events op zoveel mogelijk plekken, zoals in het openbaar vervoer. Verrijk de informatie op de website met gerelateerde info. Dus geef niet alleen informatie over een event en waar je je kunt aanmelden, maar geef ook tips over de collectie, et cetera.”

Lankes informeerde tevens naar de zichtbaarheid van de bibliotheek in het project. Roose: “Dat is minder belangrijk, het gaat ons om het resultaat.” Lankes knikte bevestigend, maar gaf een stellig advies: “Maak wél duidelijk dat het de bibliotheek is die dit mogelijk maakt. Because next time when it comes to vote…. Overheden tonen nogal eens weerstand als er activiteiten zijn die ze niet bij de bibliotheek vinden passen. Terwijl de propositie van de bibliotheek verschuift. Vergelijk maar eens met de zorg. De zorg draagt tegenwoordig bij aan een gezond leven, in plaats van ‘zieken beter maken’.”

Terug naar de vraag van Annet Roose: hoe de betrokkenheid van lokale partijen/bedrijven te vergroten? “Bedrijven willen zich vaak graag aansluiten bij iets waarmee ze zich verbonden voelen”, aldus Lankes. “Maak daar gebruik van. Vraag bijvoorbeeld een restaurant of ze meewerken aan een video over gezond eten. Zo kan een samenwerking groeien en kun je werken aan gemeenschappelijke doelstellingen. Ben wel voorzichtig met wat je vraagt. Want er zijn partijen waarmee je liever niet samenwerkt, zoals een fastfoodketen.”

www.samenwel.nl

www.bibliotheekrivierenland.nl

Zoals in alle grote(re) steden speelt ook in Rotterdam typische ‘grotestedenproblematiek’ met diverse maatschappelijke vraagstukken. De stad kent een hoog percentage ongeletterdheid, een relatief hoge werkloosheid en armoede, een gemiddeld laag opleidingsniveau en meer dan 175 verschillende nationaliteiten. Bibliotheek Rotterdam besloot zich te gaan richten op een relatief nieuwe doelgroep: jongeren / jongvolwassenen tussen de 14 en 27 jaar. Een groep die zich normaliter verre houdt van culturele instellingen en de bibliotheek, maar Bibliotheek Rotterdam is ervan overtuigd dat ze deze doelgroep kan helpen bij hun vragen en problemen.

Paul Adels, manager markt- en productontwikkeling bij Bibliotheek Rotterdam vertelde dat de bibliotheek er al aardig in slaagt om de doelgroep 14-27-jarigen te bereiken. Tijd voor de volgende stap. “Hoe creëren we een actieve, levendige community, waarin de bibliotheek deel uitmaakt van de community van deze groep? Wetend dat de doelgroep uit veel subgroepen bestaat en de middelen beperkt zijn. We hebben al veel pizzasessies georganiseerd om te achterhalen wat deze doelgroep bezighoudt”, voegde Paul Adels toe aan zijn vraag. Hij kreeg direct een wedervraag. “Hoe is deze doelgroep tot stand gekomen? De range 14 tot 27 jaar is té groot”, aldus Lankes. “Een 27-jarige gaat niet om met 14-jarigen en 14-jarigen gaan niet om met volwassenen; hun werelden zijn te verschillend. Ze kunnen echter wel samenwerken. Ga na waar een match is, zodat je ze een taak kunt geven. Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel zorgt voor binding; werken aan een volwaardige taak geeft een gevoel van waardering.”

Lankes gaf een helder stappenplan mee:

  1. Identificeer de grote groep en verdeel ze in subgroepen. Naar leeftijd, waar ze wonen, etc.
  2. Onderzoek waar de doelgroep over praat. Hoe ervaart de doelgroep zijn school, baan, leven… Het mindmappen van gesprekken kan daarbij helpen. (‘Vraag nóóit wat ze van de bibliotheek vinden!’, waarschuwde Lankes met een knipoog.)
  3. Is er een overeenkomst tussen hetgeen de bibliotheek doet en wat in de subgroepen leeft? (En kán de bibliotheek er iets aan bijdragen? Dat moet je je ook afvragen. ‘The library is part of the answer, school is part of the answer, et cetera’).
  4. Welke taken kun je de subgroepen geven? Is er een mogelijkheid om mensen uit de ene subgroep te koppelen aan de andere subgroep? Kan een 24-jarige een 14-jarige ergens bij helpen?

Hoe je je budget in dit proces bewaakt?

  1. Stimuleer participatie door mensen uit de community.
  2. ‘Partner, partner, partner!’ Zoek actief de samenwerking met derden.

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl

Magische momenten! Die beleef je soms als je geniet van een theatervoorstelling of als  je jezelf laat gaan in muziek of dans. In Overijssel hebben we de ambitie om alle kinderen zulke momenten te laten beleven. En niet alleen kinderen, maar ook leerkrachten, ouders, opa’s en oma’s, noem maar op. Kunst verbindt en geeft plezier. Daarom investeren we in cultuureducatie. Al meer dan de helft van de Overijsselse scholen geeft cultuureducatie en heeft leerlijnen ontwikkeld. Deze laten we graag zien in onze publicatie ‘De kunst meester’ met daarin alle in Overijssel ontwikkelde Cultuureducatie met Kwaliteit leerlijnen uit de 21 gemeenten waar Rijnbrink voor werkt gedurende de periode 2013 -2016.

Deze publicatie hebben we speciaal voor scholen gemaakt. Veel scholen hebben namelijk al in de Cultuureducatie met Kwaliteit periode 2013 -2016 een leerlijn cultuureducatie ontwikkeld. Andere scholen hopen we met deze publicatie te inspireren, zodat zij ook Cultuureducatie met Kwaliteit op hun school willen en een aanvraag doen!

Om een leerlijn te ontwikkelen, te verankeren of te verdiepen zijn financiële middelen beschikbaar binnen de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 -2020. Meer weten? De adviseurs Cultuureducatie helpen graag. Hun contactgegevens vind je hier.

[Form aanvraagformulier_posters_en_fotostrips not found!] 

Bibliotheken ondersteunen nieuwe Nederlanders bij het (informeel) leren van de Nederlandse taal en basisvaardigheden. Ook op het gebied van ontmoeting en debat, persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid is de Bibliotheek een belangrijke partner. Om nieuwkomers in Nederland bekend te maken met onze diensten, hebben wij een fotostrip en poster ontwikkeld, zowel in het Nederlands, Engels als in het Arabisch. Sinds kort is de strip en poster er ook in het Turks, Pools, Tigrinya (Eritrea) en Dari (Afghanistan).

Bekijk hieronder de digitale bestanden: