Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Samen met...

Samen met onze klanten en samenwerkingspartners zijn we continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe projecten en het optimaliseren van bestaande diensten en producten. Hieronder een overzicht van projecten die we samen met partners hebben ontwikkeld.


Helaas hebben wij moeten besluiten om Xpeditie Cultuureducatie te annuleren. Dit in verband met de recent door het kabinet genomen maatregelen om het coronavirus in te dammen.

De Overijsselse Bibliotheken, de Lerarenopleiding Basisonderwijs van Saxion Enschede en nieuwkomersscholen stimuleren met ThuisTaal de taalontwikkeling in vluchtelingengezinnen.

Met de Nationale Jeugdkrakercompetitie leveren Bibliotheken en scholen op een speelse wijze een bijdrage aan het verbeteren van informatievaardigheden en mediawijsheid van kinderen. 

Streeft jouw gemeente ook naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen en zelfredzaam is? Vraag de Bibliotheek om hulp! 

Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit kunnen scholen en culturele aanbieders een financiële ondersteuning aanvragen voor drie soorten projecten op het gebied van cultuureducatie.

Een Bibliotheek die middenin de samenleving staat en zich continu ontwikkelt in aansluiting op lokale situatie en behoeften. Dat is het doel van het Overijssels project 'Burgers mee aan zet', een project van diverse Bibliotheken in Overijssel.