Projecten

Samen met onze klanten en andere samenwerkingspartners zijn we continu bezig met interessante projecten, de implementatie van bestaande producten en diensten en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Een selectie van interessante, inspirerende en innovatieve projecten is hieronder te vinden.  


Streeft jouw gemeente ook naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen en zelfredzaam is? Naast belangrijke thema’s als taal-, reken- en digitale vaardigheid, moeten burgers ook op het gebied van werk, geld en gezondheid hun weg weten te vinden. Een Bibliotheek kan hierin ondersteunen. Hoe? Dat lees je in onze uitgave Ondernemen in de samenleving – Inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Inmiddels is de regeling voor schooljaar 2017/2018 gesloten. Vanaf 1 april tot en met 1 juni 2018 kunnen scholen en cultuuraanbieders uit Overijssel weer een aanvraag indienen voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor schooljaar 2018/2019. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen.

Bibliotheken willen steeds meer samen optrekken met professionele partners en met inwoners. Het doel: een Bibliotheek die middenin de samenleving staat en zich continu ontwikkelt, in aansluiting op de lokale situatie en behoeften.  Dit proces is een continu zoeken, dat nooit zal zijn afgerond. ‘Rust in de tent?’ Nee: het gaat om samen ontdekken en ontwikkelen, met partners en inwoners.

De inschrijvingen voor de Nationale Jeugdkrakercompetitie 2017 zijn gestart. Doet jouw school of een school in je werkgebied mee aan deze editie?

Hèt nieuwe initiatief om meer kansen te creëren voor mensen die graag een instrument willen bespelen: de Instrumentenbank!

In Koersvast gefinancierd! beschrijft Astrid Vrolijk – De Mooij, directeur van Stadkamer Zwolle, haar zoektocht naar een duurzame financiering van haar Bibliotheek. Op 29 september vond de tweede PleisterPlaatsOntmoeting plaats in Assen met het thema De ondernemende Bibliotheek. Een goede gelegenheid om deze praktische gids weer in de schijnwerpers te zetten.