Projecten

Samen met onze klanten en andere samenwerkingspartners zijn we continu bezig met interessante projecten, de implementatie van bestaande producten en diensten en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Een selectie van interessante, inspirerende en innovatieve projecten is hieronder te vinden.  


De Overijsselse Bibliotheken, Lerarenopleiding Basisonderwijs van Saxion Enschede en nieuwkomersscholen stimuleren taalontwikkeling in vluchtelingengezinnen.

De inschrijvingen voor de Nationale Jeugdkrakercompetitie 2018 zijn gestart. Doet jouw school of een school in je werkgebied mee aan deze editie?

Streeft jouw gemeente ook naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen en zelfredzaam is? Vraag de Bibliotheek om hulp! 

De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen.

Een Bibliotheek die middenin de samenleving staat en zich continu ontiwkkelt in aansluiting op lokale situatie en behoeften. Dat is het doel van het Overijssels project 'Burgers mee aan zet'.

Hèt nieuwe initiatief om meer kansen te creëren voor mensen die graag een instrument willen bespelen: de Instrumentenbank!