Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Nummer 11 (2017)

In opdracht van Rijnbrink publiceerde Karin Kotte in maart een denkkader voor Cultuureducatie met Kwaliteit.

De publicatie komt voort uit haar jarenlange ervaring als trainer van Interne Cultuurcoördinatoren bij Rijnbrink en gesprekken met leerkrachten, schooldirecteuren, cultuuraanbieders, kunstvakdocenten en adviseurs cultuureducatie.

“Leerkrachten weten intuïtief vaak wel wat het potentieel is van cultuureducatie, maar vinden het lastig om over deze meerwaarde met collega’s te communiceren,” aldus Karin. Zij ontwikkelde daarom voor scholen en instellingen een denkkader dat houvast biedt bij de vormgeving van cultuurbeleid op school. Het denkkader maakt duidelijk waar cultuureducatie over gaat, geeft grip en vormt de brug tussen beleid en praktijk. Een must read voor Interne Cultuurcoördinatoren!

Interesse? Klik hier voor de digitale versie.

Ook op de website van het LKCA vind je informatie over het denkkader.