Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Nieuws & Pers

Rijnbrink heeft in WISE een aantal aanpassingen gedaan om de overlast voor bibliotheken als gevolg van de Coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Dat heeft consequenties op het gebied van inname, reserveringen en nota’s.

Sinds maandag bereiken ons vragen over Leren & Ontwikkelen door bibliotheekmedewerkers op afstand. Wat is er allemaal beschikbaar op Bibliotheek Campus en daarbuiten? Wat is geschikt voor mijn medewerkers en hoe werkt dat?

Op verzoek van de Provincie Overijssel delen wij dit bericht van 19-3-2020.

Helaas hebben wij moeten besluiten om Xpeditie Cultuureducatie te annuleren. Dit in verband met de recent door het kabinet genomen maatregelen om het coronavirus in te dammen.

Hierbij een kort verslag van onze bestuurder Tineke van Ham. We gaan hier regelmatig een update te plaatsen, om een globale indruk te geven van waar we op dit moment aan werken.

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die van kracht zijn vanwege het coronavirus, heeft Rijnbrink het volgende besloten.