Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Nieuws & Pers

In Twente is vorige maand een groep van 94 studenten gestart met voorlezen en (taal-) spelletjes bij nieuwkomersgezinnen.

Mensen met lage (digi)taal- en basisvaardigheid helpen om mee te doen aan de samenleving; het doel van (Digi)Taal Werkt!

Samen in actie om laaggeletterdheid aan te pakken, want iedereen heeft recht op goed kunnen lezen en schrijven. 

De ‘Mystery Guest’ van Bibliotheekblad bezocht Kampen en beschreef haar bezoek aan de bibliotheek aan de IJssel.  

Meer halen uit de mensen, minder leunen op controle door managers; het doel van een aantal Twentse bibliotheekorganisaties.

Op 11 oktober 2018 besprak Klaas van er Schaaf het boek 'Gebrek is een groot woord' van Nina Polak voor begeleiders van leeskringen uit Overijssel.