Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Nieuws & Pers

Op 23 januari 2020 besprak Klaas vd Schaaf het boek  ‘Blindganger' van Michael Ondaatje voor begeleiders van leeskringen uit Overijssel.

Op 19 december jl installeerde gedeputeerde Cultuur Roy de Witte de klankbordgroep BKCO op het provinciehuis in Zwolle. De groep denkt mee over de uitvoering van het Bestuurlijk Kader en houdt de dialoog over cultuuronderwijs in Overijssel levendig. Leden van deze groep zijn ouders, culturele organisaties, ICC-ers, en cultuurcoaches.

Laaggeletterdheid raakt ons allemaal. Hoe ga je hiermee om en wat kunnen we samen doen om dit vraagstuk aan te pakken? Wat maakt de projecten binnen Taal Werkt! succesvol en wat kunnen we hiervan leren? Hoe zorgen we ervoor dat deze samenwerkingen blijven bestaan en verder worden uitgebouwd? Deze vragen staan centraal tijdens de tweede conferentie Taal Werkt!. 

In verband met de feestdagen zijn veel van onze medewerkers & teams in de periode 23 dec. t/m 3 jan. afwezig. Klik op de titel van dit bericht voor aanvullende informatie over de bereikbaarheid van @Work, onze personeels- en salarisadministratie en Musidesk. 

Provincie Overijssel verstrekt subsidie om te komen tot een lokaal convenant cultuuronderwijs voor het primair onderwijs. Via deze regeling kunnen gemeenten een voucher aanvragen van maximaal € 7.500,- om de totstandkoming van een lokaal convenant voor cultuuronderwijs te ondersteunen.

Naar verwachting krijgt één op de vijf mensen dementie. Dat betekent dat meer inwoners en organisaties dagelijks te maken krijgen met dementie. Daarom zetten steeds meer gemeenten zich samen met inwoners en organisaties in voor een dementievriendelijke gemeente.