Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

In het sociaal cultureel en educatief landschap liggen er complexe vraagstukken die vragen om verdieping op leiderschap.

Vanuit verschillende behoeftepeilingen onder directeuren van Bibliotheken is gebleken dat een lerend netwerk een waardevolle bijdrage kan leveren aan het leren, experimenten en doorbouwen aan de toekomst van de branche.

Binnenkort kun je een aanbod verwachten om onderdeel te worden van dit lerend netwerk. Dit betreft een landelijk aanbod onder de vlag van SPN. In dit lerend netwerk komen directeuren als experts bij elkaar om de gezamenlijke beweging van de Bibliotheken te versterken. Wij moedigen directeuren, die de wil hebben om te vernieuwen, die nieuwsgierig zijn en die kennis en ervaringen willen delen, aan om zich kenbaar te maken. Een belangrijk onderdeel in dit aanbod is de persoonlijke leerlijn, waarin deelnemers aan hun eigen doelen werken. Verder bevat het aanbod theoretische, maar vooral action based verdieping op aansprekende thema’s met interessante gastsprekers. De thema’s gaan over veranderend, regisserend, richtinggevend, verhalend en persoonlijk leiderschap. Dit betekent dat van de deelnemers een actieve input wordt gevraagd vanuit de lokale werkpraktijk, maar ook een commitment van zeker twee jaar om te blijven bouwen aan dit netwerk.

Wat kun je verwachten

Het lerend netwerk is een levend systeem, waarin kennis en expertise wordt uitgewisseld en waarin je als directeur je eigen leiderschap verder kunt ontwikkelen. Het optimale resultaat wordt bereikt wanneer je medewerkers en ook partners betrekt in dit lerend netwerk, afhankelijk van het aangeboden thema. Hier is dus alle ruimte voor. De tijdsinvestering is in totaal ongeveer 8 dagen, verspreid over ruim een half jaar. In die periode ga je tevens aan de slag met lokale casussen en vindt er coaching plaats.

Meedoen

De komende tijd wordt meer bekend over de verdere invulling van dit aanbod. Wil je alvast meer weten, neem dan contact op met de adviseur van jouw POI. Vanaf 14 januari is het mogelijk je in te schrijven via de website van de SPN. Deelname aan het traject kost ca. € 5.000,- (excl. accommodatiekosten).

Ontwikkeling

De ontwikkeling van dit aanbod is mogelijk dankzij budget voor bibliotheekinnovatie van Cubiss Brabant. Daarnaast komt het tot stand door de expertise van Cubiss, ProBiblio en Rijnbrink, de Baak en het netwerk van Bibliotheekdirecteuren. Het programma wordt in 2019 uitgevoerd onder de vlag van SPN.

Neem contact met ons op

Marieke Hezemans, Cubiss 06-20960427

Maaike Verhoeven, ProBiblio 06-36223399

Marjolein Laninga, Rijnbrink 06-25322509