Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

In Twente is vorige maand een groep van 94 studenten gestart met voorlezen en (taal-) spelletjes bij nieuwkomersgezinnen.

Er doen 47 nieuwkomersgezinnen mee. De kinderen zitten op drie deelnemende scholen in de omgeving. Namelijk De Globe in Enschede, het Palet in Almelo en de Regenbooggroep (de Windroos) in Oldenzaal.

Van ThuisTaal naar VoorleesExpress

Derdejaars studenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs Saxion in Enschede nemen voor de vierde keer deel aan het project ThuisTaal. In een periode van drie maanden komen ze zeven keer bij de gezinnen thuis om (taal-)spelletjes te doen en voor te lezen. In het programma is ook een bezoek aan de Bibliotheek opgenomen, om (nader) kennis te maken. Na afloop van de thuisbezoeken kunnen de gezinnen doorstromen naar de VoorleesExpress.

Over ThuisTaal

Om toegang te krijgen tot de Nederlandse samenleving is het noodzakelijk dat nieuwe Nederlanders de taal leren. Wanneer zij de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, lopen zij een verhoogd risico op een taalachterstand. Kinderen die op jonge leeftijd al een taalachterstand oplopen, kunnen dit op latere leeftijd moeilijk inhalen.

Met het project ThuisTaal slaan de Overijsselse Bibliotheken en de Lerarenopleiding Basisonderwijs van het Saxion Enschede de handen ineen om taalachterstanden en laaggeletterdheid binnen nieuwkomersgezinnen te bestrijden. Het doel: iedereen doet volwaardig en zelfstandig mee in de samenleving.

Meer informatie of interesse in deelname aan het project?
Neem contact op met projectleider Karien van Buren