Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Samen in actie om laaggeletterdheid aan te pakken, want iedereen heeft recht op goed kunnen lezen en schrijven. 

JosanMeijers'Hoe kan het dat in onze maatschappij één op de tien mensen moeite heeft met lezen en schrijven? Dit probleem raakt alle aspecten van iemands leven. Maar het is ook van invloed op de hele samenleving. Het is een taak van ons allemaal om dit bespreekbaar te maken en de deur open te zetten naar hulp. Met de gezamenlijke Gelderse aanpak Laaggeletterdheid zetten alle partijen zich in om hiervoor oplossingen te vinden. Iedereen heeft recht op goed kunnen lezen en schrijven!’

Josan Meijers, Gedeputeerde Provincie Gelderland

Gelderland Geletterd

Op 7 december kijken we naar de effecten van onze gezamenlijke inzet, succesfactoren, nieuwe initiatieven en manieren van samenwerking. We komen samen met jou in actie om laaggeletterdheid in Gelderland aan te pakken.

Meld je aan

Greep uit het programma

 • Keynote  Samenwerken aan Laaggeletterdheid 
  door: Jos Debeij (Koninklijke Bibliotheek), Arjan Beune (Stichting Lezen & Schrijven)

  Samenwerken rond de Gelderse provinciale aanpak Laaggeletterdheid met Nederlands als moedertaal. Dat betekent niet alleen samenwerken op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, maar ook samenwerking zoeken in de breedte met de gemeente, bibliotheek, onderwijs, werkgevers, zorgorganisaties als partner en met andere, soms nieuwe partijen, uit het sociaal domein.

 • Keynote Gebruik alle kennis over Laaggeletterdheid 
  door: Prof. Dr. Maurice de Greef

  De Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Brussel hebben de afgelopen jaren diverse onderzoeken gedaan rondom laaggeletterdheid. Hierbij is in kaart gebracht wanneer projecten een grotere kans van slagen hebben. Resultaat is een succeslijst waaraan projecten moeten voldoen om succes te kunnen garanderen. Prof. Dr. Maurice de Greef neemt ons mee in hoe wij hier in Gelderland van kunnen profiteren. 

 • Deelsessies Lokale successen en provinciale campagne

  Wat gebeurt er al in Gelderland rondom laaggeletterdheid en met welke partners wordt er samengewerkt? In een aantal deelsessies worden lokale successen gedeeld én wordt meer bekend gemaakt over de Gelderse campagne rondom het bereik van laaggeletterden. Hierover later meer!

Voor wie?

De conferentie Gelderland Geletterd! is interessant voor:

 • Iedereen die zich inzet voor het thema Laaggeletterdheid, zoals: wethouders, beleidsmedewerkers, gemeenteambtenaren, regiocoördinatoren, taalregisseurs, bibliotheekmedewerkers. 
 • Samenwerkingspartners, zoals: ondernemers, bedrijven, onderwijs, partners in het sociaal domein, lokale taalaanbieders.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 7 december 2018
Tijd: 12:30 -16:30 uur
Locatie: Provinciehuis Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem