Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Meer halen uit de mensen, minder leunen op controle door managers; het doel van een aantal Twentse bibliotheekorganisaties.

Bron: Bibliotheekblad (nr. 8 2018)

Zo’n vijf jaar geleden kenden de bibliotheken Hengelo en Hof van Twente al een gezamenlijk management, maar in 2016 werd besloten om het eigentijdser te maken en meer te laten aansluiten bij de maatschappelijke vraag. Namens Rijnbrink leidde strategisch adviseur Marjolein Laninga dit project.

Vier zelforganiserende teams

Marjolein heeft het proces begeleid waarbij front-office en back-office werden omgevormd tot teams die zijn ingericht volgens de provinciale en landelijke innovatielijnen (KB): lezen, leren en informeren. Naast deze drie teams is er een vierde team gevormd dat zich bezighoudt met ondersteuning op het gebied van ICT, facilitaire zaken en marketing en pr.

Coachende rol directie

René Siteur, directeur Bibliotheek Hengelo en Hof van Twente, legt uit: “Binnen de vier teams hebben alle medewerkers een eigen verantwoordelijkheid voor hun bijdrage aan de teamagenda. Alle teams formuleren hun eigen doelen, beschikken over een eigen budget en rapporteren regelmatig over de voortgang. De invulling als directeur is dus veranderd, zelforganisatie vraagt van de directie namelijk een meer coachende rol. De inbreng van Marjolein in dit veranderproces is onmisbaar geweest. Ze heeft namelijk het personeel goed begeleid waarbij ze weinig weerstand kreeg. Zo heeft iedereen deels hun eigen taak behouden, maar is het veranderd en hebben ze er een taak bijgekregen.”

Verandering in traditionele rol

“Tijdens het langdurige project heb ik structuur geboden en medewerkers uitgenodigd om zichzelf opnieuw uit te vinden. Een nieuwe rol oppakken is voor velen niet altijd makkelijk. In bibliotheken is men namelijk gewend om taakgericht te werken en dat is aan het veranderen. Daarom ben ik aanwezig bij teamvergaderingen en heb ik een inloopspreekuur. Mijn doel is om mijzelf misbaar te maken al zal dat nog wel even duren. Over de stand van zaken ben ik erg positief. Dat blijkt ook wel uit de aandacht die we krijgen van andere bibliotheken over deze aanpak.”

Lees meer over onze ondersteuning in bedrijfsvoering